Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE TABLESPACE - yeni bir tablo alanı tanımlar

KULLANIM

    CREATE TABLESPACE tablo_alanı_ismi
      [ OWNER kullanıcı_ismi ] LOCATION 'dizin'

AÇIKLAMA

    CREATE TABLESPACE kümeleme amacıyla yeni bir tablo alanı tanımlar. Tablo alanı ismi,
    veritabanı kümesinde mevcut tablo alanı isimlerinden farklı olmalıdır.

    Bir tablo alanı ayrıcalıklı kullanıcıya veritabanı nesnelerini (tablolar, indeksler gibi)
    içerecek dosyalar için dosya sisteminde yeni bir yer tanımlama imkanı verir.

    Uygun izinlere sahip bir kullanıcı CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE INDEX veya ADD
    CONSTRAINT'e bir tablo_alanı_ismi aktarabilir, böylece belirtilen tablo alanında bu
    nesnelerin saklandığı dosyalara sahip olabilir.

PARAMETRELER

    tablo_alanı_ismi
       Oluşturulacak tablo alanının ismi. Bu isim, sistem tablo alanları için ayrılmış bir
       önek olan pg_ ile başlayamaz.

    kullanıcı_ismi
       Tablo alanının sahibi olacak kullanıcının ismi. Belirtilmezse, komutu çalıştıran
       kullanıcı  tablo  alanının sahibi olur. Tablo alanlarını sadece ayrıcalıklı
       kullanıcılar oluşturabilir, fakat tablo alanı sahibi olarak sadece ayrıcalıklı
       olmayan kullanıcıları atayabilirler.

    dizin Tablo alanı için kullanılacak dizin. Dizin boş olmalı, mutlak dosya yolu olarak
       belirtilmeli ve sahibi PostgreSQL sistem kullanıcısı olmalıdır.

EK BİLGİ

    Tablo alanları sadece sembolik bağları destekleyen sistemlerde desteklenmektedir.

ÖRNEKLER

    /data/dbs dizininde dbspace isminde bir tablo alanının oluşturulması:

      CREATE TABLESPACE dbspace LOCATION '/data/dbs';

    /data/indexes dizininde genevieve kullanıcısı tarafından indexspace isminde bir tablo
    alanının oluşturulması:

      CREATE TABLESPACE indexspace OWNER genevieve LOCATION '/data/indexes';

UYUMLULUK

    CREATE TABLESPACE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE  DATABASE [create_database(7)], CREATE TABLE [create_table(7)], CREATE INDEX
    [create_index(7)],  ALTER  TABLESPACE  [alter_tablespace(7)],  DROP   TABLESPACE
    [drop_tablespace(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005