Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE DATABASE - yeni bir veritabanı oluşturur

KULLANIM

    CREATE DATABASE isim
      [ [ WITH ] [ OWNER [=] dbsahibi ]
         [ TEMPLATE  [=] şablon ]
         [ ENCODING  [=] kodlama ]
         [ TABLESPACE [=] tablo_alanı ] ]

AÇIKLAMA

    CREATE DATABASE yeni bir PostgreSQL veritabanı oluşturur.

    Bir veritabanını oluşturmak için ya ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız ya da CREATEDB
    izniniz olmalıdır (CREATE USER [create_user(7)] kılavuz sayfasına bakınız).

    Normalde yeni bir veritabanı oluşturan aynı zamanda bu veritabanının sahibi olur.
    Ayrıcalıklı kullanıcılar OWNER deyimini kullanarak başka kullanıcılar adına veritabanı
    oluşturabilirler. Hatta özel izinleri olmayan kullanıcılar için bile bunu yapabilirler.
    CREATEDB yetkisi olan sıradan kullanıcılar sadece kendi veritabanlarını oluşturabilirler.

    Öntanımlı  olarak,  yeni bir veritabanı standart sistem veritabanı olan template1
    veritabanının bir kopyası olarak oluşturulur. TEMPLATE isim deyimi kullanılarak farklı bir
    şablon belirtilebilir. Özel bir durum olarak, TEMPLATE template0 ile sadece PostgreSQL
    tarafından tanımlanmış standart nesneleri içeren bakir bir veritabanı oluşturabilirsiniz.
    Bu,  template1'e  eklenen  kuruluma  özgü  nesnelerin veritabanınıza kopyalanmasını
    istemediğiniz durumlarda yararlıdır.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak veritabanının ismi.

    dbsahibi
       Yeni veritabanının sahibi olacak kullanıcı. Veritabanını oluşturan kullanıcıyı
       belirtmek için DEFAULT kullanılır.

    şablon Yeni  veritabanını oluştururken kullanılacak şablonun ismi. Öntanımlı şablon
       (template1) kullanılacaksa değer olarak DEFAULT belirtilir.

    kodlama
       Yeni veritabanında kullanılacak karakter kümesinin kodlaması. Bir dizge sabiti
       ('SQL_ASCII' gibi), bir tamsayı kodlama numarası ya da öntanımlı kodlamayı
       kullanmak için DEFAULT belirtilebilir. PostgreSQL sunucusu tarafından desteklen
       karakter kümeleri
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/multibyte.html adresinde açıklanmıştır.

    tablo_alanı
       Yeni veritabanı ile ilişkilendirilecek tablo alanının ismi. Şablon veritabanının
       tablo alanı kullanılacaksa, DEFAULT belirtilebilir. Bu tablo alanı bu veritabanında
       oluşturulan neseneler için öntanımlı tablo alanı olacaktır. Daha fazla bilgi için
       CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    İsteğe bağlı parametrelerin yukarıda belirtilen sırada  yazılması  şart  değildir,
    istediğiniz sırada yazabilirsiniz.

EK BİLGİ

    CREATE DATABASE bir hareket kümesinin içinde bulunamaz.

    "veritabanı dizini ilklendirilemedi" (could not initialize database directory) satırı
    bulunan hatalar çoğunlukla veri dizininde yeterli izinlerin olmaması, diskin dolmuş olması
    ya da diğer dosya sistemi sorunlarıyla ilgilidir.

    Bir veritabanını kaldırmak için DROP DATABASE [drop_database(7)] kullanılır.

    creatdb(1) uygulaması bu komutun yerine kullanılabilir, rahatlık için sağlanmıştır.

    Şablon  olarak  öntanımlı template1 veritabanı yerine ismi belirtilerek başka bir
    veritabanın belirtilebilmesi, genel amaçlı olan COPY DATABASE yerine kullanılabilecekmiş
    gibi düşünülmemelidir; bu amaçla (henüz) tasarlanmamıştır. Şablon olarak kullanılan
    veritabanlarını salt okunur olarak düşünmenizi öneririz. Daha fazla bilgi için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/manage-ag-templatedbs.html adresinde bakınız.

ÖRNEKLER

    Yeni bir veritabanı oluşturmak için:

    CREATE DATABASE lusiadas;

    Öntanımlı salesspace tablo alanlı, sahibi salesapp kullanıcısı olacak sales veritabanını
    oluşturmak için:

    CREATE DATABASE sales OWNER salesapp TABLESPACE salesspace;

    ISO-8859-1 karakter kümesini destekleyen music veritabanını oluşturmak için:

    CREATE DATABASE music ENCODING 'LATIN1';

UYUMLULUK

    SQL standardında CREATE DATABASE diye bir deyim yoktur. Veritabanları, oluşturulması
    gerçeklenim tanımlı kataloglara eşdeğerdir.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005