Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP DATABASE - bir veritabanını kaldırır

KULLANIM

    DROP DATABASE isim

AÇIKLAMA

    DROP DATABASE ismiyle belirtilen veritabanını kaldırır. Veritabanının katalog girdilerini
    kaldırdıktan sonra veriyi içeren dizini siler. Ancak, silinmesi istenen veritabanına siz
    ya da bir kullanıcı bağlı ise, komut yerine getirilemez. Bu bakımdan, bu komutu
    çalıştırabilmek için template1'e ya da başka bir veritabanına bağlanın.

    DROP DATABASE ile silinen bir veritabanı geri alınamaz. Dikkatli kullanın!

PARAMETRELER

    isim  Silinecek veritabanının ismi.

EK BİLGİ

    DROP DATABASE bir hareket kümesinin içinden çalıştırılamaz.

    Bağlı olduğunuz veritabanını silemeyeceğinizden, işlemi komut satırından dropdb(1) ile
    yapmanız daha uygun olur; o da zaten bu komutu çalıştırır.

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP DATABASE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DATABASE [create_database(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005