Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE USER - yeni bir veritabanı kullanıcısı hesabı tanımlar

KULLANIM

    CREATE USER isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

    burada seçenek:

       SYSID uid
      | CREATEDB | NOCREATEDB
      | CREATEUSER | NOCREATEUSER
      | IN GROUP grup_ismi [, ...]
      | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
      | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

AÇIKLAMA

    CREATE USER bir PostgreSQL veritabanı kümesine yeni bir kullanıcı ekler. Bu komutu
    kullanmak için bir veritabanı ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız. Kullanıcı ve kimlik
    kanıtlama işlemleri hakkında bilgi edinmek için:
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/user-manag.html
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/client-authentication.html

PARAMETRELER

    isim  Yeni kullanıcının ismi.

    uid  SYSID  deyimi  yeni  kullanıcının  PostgreSQL  kullanıcı  kimliğini seçmekte
       kullanılabilir. Bu normalde gerekmez, ama eğer öksüz kalmış bir nesneyi yeniden
       oluşturuyorsanız yararlı olabilir.

       Eğer belirtilmezse, yeni kullanıcı kimliği öntanımlı olarak atanmış en büyük
       kullanıcı kimliğine (alt sınır 100) bir eklenerek oluşturulur.

    CREATEDB, NOCREATEDB
       Bu deyimler yeni kullanıcının veritabanı oluşturabilme yeterliliğini belirler. Eğer
       CREATEDB  belirtilmişse,  kullanıcı  kendi  veritabanını oluşturabilir olarak
       tanımlanmış olur. NOCREATEDB kullanıcıya veritabanı  oluşturma  yeterliliğini
       vermeyecektir. Hiçbiri belirtilmezse, NOCREATEDB öntanımlıdır.

    CREATEUSER, NOCREATEUSER
       Bu deyimler yeni kullanıcıya, yeni kullanıcılar oluşturabilme izni verilmesi ile
       ilgilidir. CREATEUSER ayrıca, kullanıcıyı tüm erişim izinlerini düzenleyebilme
       yetkisi olan bir ayrıcalıklı kullanıcı haline getirir. Hiçbiri belirtilmezse,
       NOCREATEUSER öntanımlıdır.

    grup_ismi
       Yeni kullanıcının üyesi yapılacağı mevcut gruplardan birinin ismi. Çok sayıda grup
       ismi listelenebilir.

    parola Kullanıcının parolası. Parolalı kimlik kanıtlaması kullanmayı planlamıyorsanız, bu
       seçeneği atlayabilirsiniz, ama daha sonra kararınızı değiştirirseniz, kullanıcı
       bağlanamayabilecektir.  Parola ALTER USER [alter_user(7)] kullanarak sonradan
       atanabilir veya değiştirilebilir.

    ENCRYPTED, UNENCRYPTED
       Bu sözcükler parolanın sistem kataloğunda şifreli saklanıp saklanmayacağı ile
       ilgilidir.  Hiçbiri  belirtilmezse,  öntanımlı  davranış  password_encryption
       yapılandırma parametresine göre saptanır. Eğer mevcut parola zaten MD-5 şifreli
       biçimdeyse, bu sözcüklerden hangisi belirtilmiş olursa olsun, olduğu gibi saklanır
       (zaten, şifreli bir parolayı sistem çözemez). Bu, veritabanı dökümlenirken veya
       yerine konurken de böyledir.

       Çok eski istemcilerin, parolaların şifreli saklanmasını gerektiren MD-5 kimlik
       kanıtlama mekanizması için destekten yoksun olabileceğini unutmayın.

    mutlak_zaman
       Kullanıcının parolasının geçerliliğini yitireceği zamanı belirtmek için kullanılır.
       VALID UNTIL deyimi atlanırsa, parola daima geçerli olacaktır.

EK BİLGİ

    Bir  kullanıcının özniteliklerine değiştirmek için ALTER USER [alter_user(7)], bir
    kullanıcıyı silmek için de DROP USER [drop_user(7)] kullanın. Bir kullanıcıyı bir gruba
    eklemek ya da gruptan çıkarmak için ALTER GROUP [alter_group(7)] kullanın.

    PostgreSQL, CREATE USER ile aynı işlevselliğe sahip olan createuser(1) diye bir uygulama
    içerir (Aslında o da bu komutu kullanır), fakat o komut satırından çalışır.

    VALID UNTIL deyimi kullanıcının hesabı için değil sadece kullanıcının parolası için son
    geçerlilik tarihini belirler. Parolasız kimlik kanıtlama yöntemi kullanılırken, bu değerin
    bir hükmü olmayacaktır.

ÖRNEKLER

    Parolasız bir kullanıcı tanımlamak için:

      CREATE USER jonathan;

    Parolalı bir kullanıcı tanımlamak için:

      CREATE USER davide WITH PASSWORD 'jw8s0F4';

    Parolasının son kullanma tarihi 2004 olan bir kullanıcı tanımlamak için:

     CREATE USER miriam WITH PASSWORD 'jw8s0F4' VALID UNTIL '2005-01-01';

    Burada parola 2005'in ilk saniyesinde geçersiz olacaktır.

    Veritabanı oluşturabilme yetkisi olan bir kullanıcı oluşturmak için:

      CREATE USER manuel WITH PASSWORD 'jw8s0F4' CREATEDB;

UYUMLULUK

    CREATE USER cümlesi bir PostgreSQL oluşumudur.  SQL standardı kullanıcı tanımlamayı
    gerçeklemeye bırakmıştır.

İİGİLİ BELGELER

    ALTER USER [alter_user(7)], DROP USER [drop_user(7)], createuser(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005