Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP USER - bir veritabanı kullanıcı hesabını kaldırır

KULLANIM

    DROP USER isim

AÇIKLAMALAR

    DROP USER belirtilen kullanıcıyı siler. Kullanıcının sahibi olduğu tabloları, sanal
    tabloları ve diğer nesneleri kaldırmaz, fakat kullanıcı eğer bir veritabanının sahibi ise
    bir hata oluşur.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek kullanıcı ismi.

EK BİLGİ

    PostgreSQL bu komutla aynı işlevselliğe sahip bir uygulama, dropuser(1) içerir. Aslında,
    uygulama bu komutu çağırır ama kabuk komutu olarak çalıştırılabilir.

    Bir veritabanının sahibi olan bir kullanıcıyı silmek için, önce ya veri tabanını
    kaldırmalı ya da veritabanının sahibini değiştirmelisiniz.

    Veritabanı nesneleri üzerinde bazı yetkilere sahip bir kullanıcıyı kaldırmak pek akıllıca
    olmaz. Şimdilik sadece veritabanı sahibi kullanıcıların silinmeye çalışılması bir hata
    olarak değerlendiriliyorsa da, ilerde diğer nesneler için de bu bir hata olarak
    değerlendirilebilecektir.

ÖRNEKLER

    Bir kullanıcı hesabını silmek için:

      DROP USER jonathan;

UYUMLULUK

    DROP USER bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardı kullanıcılarla ilgili işlemleri
    gerçeklenime bırakmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER USER [alter_user(7)], CREATE USER [create_user(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005