Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER GROUP - bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

    ALTER GROUP grupismi ADD USER kullanıcı_ismi [, ... ]
    ALTER GROUP grupismi DROP USER kullanıcı_ismi [, ... ]

    ALTER GROUP grupismi RENAME TO yeni_isim

AÇIKLAMA

    ALTER GROUP bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir.

    İlk iki biçim kullanıcıları gruba eklemek ve gruptan çıkarmak için kullanılır. Bu
    biçimleri sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı kullanabilir.

    Üçüncü biçim grubun ismini değiştirir. Bunu sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı
    yapabilir.

PARAMETRELER

    grupismi
       Değişiklik yapılacak grubun ismi.

    kullanıcı_ismi
       Gruba eklenecek ya da gruptan çıkarılacak kullanıcının ismi. Belirtilecek kullanıcı
       ismi mevcutlardan biri olmalıdır; ALTER GROUP yeni bir kullanıcı oluşturmaz ve
       kullanıcıyı silmez.

    yeni_isim
       Grubun yeni ismi.

ÖRNEKLER

    Bir gruba kullanıcıları eklemek için:

      ALTER GROUP staff ADD USER karl, john;

    Bir gruptan bir kullanıcıyı çıkarmak için:

      ALTER GROUP workers DROP USER beth;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER GROUP diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE GROUP [create_group(7)], DROP GROUP [drop_group(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005