Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP GROUP - bir kullanıcı grubunu kaldırır

KULLANIM

    DROP GROUP isim

AÇIKLAMA

    DROP GROUP belirtilen grubu kaldırır. Gruptaki kullanıcılar kaldırılmaz.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir grubun ismi.

EK BİLGİ

    Nesneler üzerinde bazı yetkilere sahip bir grubu kaldırmak pek akıllıca olmaz. Şimdilik
    buna bakılmıyorsa da, ilerde bu bir hata olarak değerlendirilecektir.

ÖRNEKLER

    Bir grubu kaldırmak için:

      DROP GROUP staff;

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP GROUP diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER GROUP [alter_group(7)], CREATE GROUP [create_group(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005