Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DEALLOCATE - bir taslağı serbest bırakır

KULLANIM

    DEALLOCATE [ PREPARE ] taslak_ismi

AÇIKLAMA

    DEALLOCATE evvelce hazırlanmış bir SQL cümlesini serbest bırakmakta kullanılır. Bu
    yapılmadığı zaman, taslak oturum sonunda sistem tarafından serbest bırakılır.

    Taslaklar hakkında daha fazla bilgi için PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

PARAMETRELER

    PREPARE
       Yoksayılır.

    taslak_ismi
       Serbest bırakılacak taslağın ismi.

UYUMLULUK

    SQL standardı bir DEALLOCATE deyimi içerirse de, bu sadece gömülü SQL'de kullanmak
    içindir.

İLGİLİ BELGELER

    EXECUTE [execute(7)], PREPARE [prepare(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005