Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    EXECUTE - bir taslağı çalıştırır

KULLANIM

    EXECUTE taslak_ismi [ (parametre [, ...] ) ]

AÇIKLAMALAR

    EXECUTE evvelce hazırlanmış bir SQL cümlesini (bir taslağı) çalıştırır. Taslaklar sadece
    bir oturum boyunca geçerli kaldıklarından, taslaklar PREPARE deyimi ile o oturumda evvelce
    oluşturulmuş olmalıdır.

    Taslak  oluşturulurken,  PREPARE  deyiminde  bazı  parametreler  belirtilmişse,  bu
    parametrelerle uyuumlu parametrelerin  EXECUTE komutuna da aktarılması gerekir; aksi
    takdirde bir hata oluşur. İşlevlerin tersine, parametre sayısı ve türlerinin farklılaşması
    nedeniyle birden fazla taslağa aynı isim verilemez; taslak isimleri bir veritabanı oturumu
    içinde eşsiz olmalıdır.

    Taslakların oluşturulması ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, PREPARE
    [prepare(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

PARAMETRELER

    taslak_ismi
       Çalıştırılacak taslağın ismi.

    parametre
       PREPARE komutu ile taslak oluşturulurken belirtilen parametrelerden  birinin
       karşılığı olarak parametre veri türü ile uyumlu bir değer ile sonuçlanan bir ifade.

ÇIKTI

    EXECUTE tarafından döndürülen çıktı taslağın çıktısıdır, EXECUTE komutunun değil.

ÖRNEKLER

    Örnekleri PREPARE [prepare(7)] kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.

UYUMLULUK

    SQL standardı bir EXECUTE deyimi içerir, fakat sadece gömülü SQL ile kullanmak içindir. Bu
    sürümdeki EXECUTE deyimi ayrıca biraz farklı bir sözdizimi kullanmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    DEALLOCATE [deallocate(7)], PREPARE [prepare(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005