Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP CAST - bir tür dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

    DROP CAST (kaynak_tür AS hedef_tür) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP CAST evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü siler.

    Bir tür dönüşümünü silebilmek için, ya kaynak ya da hedef türün sahibi olmalısınız.
    Bunların, bir tür dönüşümünü tanımlamak için gereken izinlerle aynı olması gerekir.

PARAMETRELER

    kaynak_tür
       Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.

    hedef_tür
       Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.

    CASCADE, RESTRICT
       Tür dönüşümlerinde bir bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

    text türünden int türüne dönüşümü silmek için:

      DROP CAST (text AS int);

UYUMLULUK

    DROP CAST komutu SQL standardı ile uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE CAST [create_cast(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005