Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP INDEX - bir indeksi kaldırır

KULLANIM

    DROP INDEX isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP INDEX veritabanı sisteminden mevcut bir indeksi kaldırır. Bu komutu çalıştırabimek
    için indeksin sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak indeksin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       İndekse bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       İndekse bağımlı nesneler varsa, indeksin silinmesini engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    title_idx isimli indeksi kaldırmak için:

      DROP INDEX title_idx;

UYUMLULUK

    DROP INDEX bir PostgreSQL oluşumudur. SQL standardında indekslerden bahsedilmemiştir.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE INDEX [create_index(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005