Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP LANGUAGE - bir yordamsal dili kaldırır

KULLANIM

    DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP LANGUAGE, isim adlı evvelce kaydedilmiş yordamsal dilin tanımını siler.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir yordamsal dilin ismi. Geriye uyumlulk bakımından, isim tektırnakların
       içine alınmış olabilir.

    CASCADE
       Dile bağımlı nesnelerin de (örn, dilin işlevleri) silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Dile bağımlı nesneler varsa dilin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    plsample yordamsal dilini kaldırmak için:

      DROP LANGUAGE plsample;

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP LANGUAGE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER LANGUAGE [alter_language(7)],
    CREATE LANGUAGE [create_language(7)], droplang(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005