Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE LANGUAGE - yeni bir yordamsal dil tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE isim
      HANDLER eylemci [ VALIDATOR doğrulama_işlevi ]

AÇIKLAMA

    CREATE LANGUAGE kullanarak, bir PostgreSQL kulanıcısı bir PostgreSQL veritabanı için yeni
    bir yordamsal dil kaydı yapabilir. Bundan sonra bu yeni dilde işlevler ve tetik yordamları
    tanımlanabilir. Yeni bir dil kaydı yapabilmek için kullanıcı, PostgreSQL ayrıcalıklı
    kullanıcısı yetkilerine sahip olmalıdır.

    CREATE LANGUAGE aslında, bir dilde yazılmış işlevlerin çalıştırılmasından sorumlu bir
    eylemci ile bu dili ilişkilendirir. Dil eylemcileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/xplang.html adresine bakınız.

    Yordamsal  dil  kaydı  her  veritabanına ayrı ayrı yapılmalıdır. Bir dilin bütün
    veritabanlarında öntanımlı olması için, bu dil template1 veritabanında kayıtlı olmalıdır.

PARAMETRELER

    TRUSTED
       Eylemcinin dil için gövenli olduğunu belirtir. Bu, bir yetkisiz kullanıcı erişim
       kısıtlamalarını  aşacak  herhangi  bir  işlevselliği  kullanmayacak demektir.
       Belirtilmezse, sadece PostgreSQL ayrıcalıklı kullanıcısının yetkilerine sahip
       kullanıcılar bu dili yeni bir işlev tanımlamak için kullanabilecektir.

    PROCEDURAL
       Gereksizdir (etkisi yoktur).

    isim  Yeni  yordamsal  dilin  ismi.  Dil  ismi harf büyüklüğüne duyarlıdır. İsim
       veritabanındaki dil isimleri arasında eşsiz olmalıdır.

       Geriye uyumluluk için isim tek tırnak içine alınabilir.

    HANDLER eylemci
       eylemci yordamsal dilin işlevlerini  çalıştırmak  için  çağrılacak,  evvelce
       kaydedilmiş bir işlevin ismidir. Bir yordamsal dilin eylemci işlevi C gibi bir
       derlenen dilin 1. sürüm çağrı uzlaşımı ile yazılmış olmalı ve argüman almayan ve
       dönüş  türü  language_handler  olan bir işlev olarak kaydedilmiş olmalıdır.
       language_handler dönüş türü, işlevi bir eylemci işlev  olarak  tanımlamakta
       kullanılan bir yer tutucu türdür.

    VALIDATOR doğrulama_işlevi
       doğrulama_işlevi yeni dilde yeni bir işlev oluşturulduğunda yeni işlevi doğrulamak
       için çağrılacak evvelce kaydedilimiş bir işlevin ismidir. Böyle bir  işlev
       belirtilmezse, yeni bir işlev oluşturulduğunda sınanmayacaktır. Doğrulama işlevi,
       yeni oluşturulacak işlevin nesne kimliği için oid türünde bir argüman almalıdır.
       İşlev genellikle void döndürecek şekilde tasarlanır.

       Bir doğrulama işlevi genellikle işlev gövdesini sözdizimsel doğruluk bakımından
       inceler, ama işlevin diğer özelliklerine de (dilin desteklemediği bir argüman türü
       kullanılmış mı, acaba; gibi) bakar. Bir hatayı sinyallemek için, doğrulama işlevi
       ereport() işlevini kullanmalıdır. İşlevin dönüş değeri yok sayılır.

EK BİLGİ

    Bu komut normalde doğrudan kullanıcılar tarafından çalıştırılmaz. Yordamsal diler için
    PostgreSQL dağıtımında bulunan createlang(1) aracı kullanılmalıdır. Bu araç ayrıca, doğru
    eylemciyi de kuracaktır. (createlang yerine CREATE LANGUAGE'de kullanılabilir.)

    PostgreSQL'in 7.3 sürümünden önce, eylemci işlevin language_handler türünde değil, opaque
    türde yer tutucu döndürmesi gerekirdi. Eski döküm dosyalarını desteklemek için CREATE
    LANGUAGE opaque türde değer döndüren bir işlevi kabul edecektir, ama işlevin, dönüş türü
    language_handler  olacak  şekilde  bildirilmesinin  gerektiğini  bildiren bir uyarı
    gösterecektir.

    Yeni bir işlev oluşturmak için CREATE FUNCTION [create_function(7)] kullanılır.

    Bir yordamsal dili veritabanından kaldırmak için DROP LANGUAGE [drop_language(7)] ya da
    daha iyisi droplang(1) aracını kullanın.

    Sistem kataloğu pg_language (bkz.
    http://www.postgresql.org/uygulamalar/pgsql/catalog-pg-language.html), o an kurulu olan
    diller hakkındaki bilgileri kaydeder. Ayrıca, createlang kurulu dilleri listelemek için
    bir seçeneğe sahiptir.

    Bir kullanıcının bir yordamsal dili kullanabilmesi için, USAGE yetkisi olması gerekir.
    Eğer dilin güvenilir olduğu biliniyorsa, createlang herkese bu izni özdevinimli olarak
    verir.

ÖRNEKLER

    Aşağıdaki iki komut sırayla çalıtırılarak yeni bir dilin ve eylemcisinin kaydını
    yapacaktır.

      CREATE FUNCTION plsample_call_handler() RETURNS language_handler
        AS '$libdir/plsample'
        LANGUAGE C;
      CREATE LANGUAGE plsample
        HANDLER plsample_call_handler;

UYUMLULUK

    CREATE LANGUAGE bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER LANGUAGE [alter_language(7)],
    CREATE FUNCTION [create_function(7)],
    DROP LANGUAGE [drop_language(7)],
    GRANT [grant(7)], REVOKE [revoke(7)], createlang(1), droplang(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005