Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP SEQUENCE - bir kayıt listesi üretecini kaldırır

KULLANIM

    DROP SEQUENCE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

    DROP SEQUENCE bir kayıt listesi üretecini kaldırır

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Kayıt listesine bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Kayıt listesine bağımlı nesneler varsa kayıt listesinin kaldırılmasını engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    serial isimli kayıt listesini silmek için:

      DROP SEQUENCE serial;

UYUMLULUK

    SQL standardının bir defada sadece bir kayıt listesi kaldırılmasına izin vermesi dışında,
    DROP SEQUENCE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE SEQUENCE [create_sequence(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005