Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP TRIGGER - bir tetik tanımını kaldırır

KULLANIM

    DROP TRIGGER isim ON tablo [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

    DROP TRIGGER mevcut bir tetik tanımını kaldırır. Komutu çalıştırabilmek için, tetiğin
    tanımlandığı tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak tetik tanımının ismi.

    tablo Tetiğin tanımlandığı tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Tetiğe bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Tetiğe bağımlı nesneler varsa tetiğin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    films tablosundan if_dist_exists tetiğini kaldırmak için:

      DROP TRIGGER if_dist_exists ON films;

UYUMLULUK

    DROP TRIGGER deyimi SQL standardı ile uyumlu değildir. SQL standardında, tetik isimleri
    tablolara ait değildir, dolayısıyla komut tablo ismini içermez (DROP TRIGGER isim şeklinde
    kullanılır).

İLGİLİ BELGELER

    CREATE TRIGGER [create_trigger(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005