Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP VIEW - bir sanal tabloyu kaldırır

KULLANIM

    DROP VIEW isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP VIEW mevcut bir sanal tabloyu kaldırır.  Bu komutu çalıştırabilmek için sanal
    tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Sanal tabloya bağımlı nesnelerin de (diğer sanal tablolar gibi) silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Sanal tabloya bağımlı nesneler varsa, sanal tablonun kaldırılmasını engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    kinds isimli sanal tabloyu kaldırmak için::

      DROP VIEW kinds;

UYUMLULUK

    SQL standardının bir defada sadece bir sanal tablonun kaldırılmasına izin vermesi dışında,
    DROP VIEW SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE VIEW [create_view(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005