Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE VIEW - yeni bir sanal tablo tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ OR REPLACE ] VIEW isim [ ( sütun_ismi [, ...] ) ] AS sorgu

AÇIKLAMA

    CREATE VIEW bir sorgudan yeni bir sanal tablo tanımlar. Sanal tablo fiziken mevcut
    değildir. Her seferinde sorgu yeniden çalıştırılıp sanal tablo oluşturulur.

    CREATE OR REPLACE VIEW de hemen hemen aynıdır, farklı olarak, aynı isimde bir sanal tablo
    zaten varsa, yeniden oluşturulur. Böyle bir sanal tabloyu yeni bir sorgudan yeniden,
    sadece aynı sütun isimleri ve veri türleriyle oluşturabilirsiniz.

    CREATE VIEW myschema.myview ... gibi bir şema nitelemeli isim kullanırsanız, sanal tablo
    belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde, o anki şemada oluşturulur. Sanal tablonun
    ismi aynı şemada bulunan tablo, kayıt listesi, indeks ve sanal tablo isimlerinden farklı
    olmalıdır.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    sütun_ismi
       Sanal tablonun isteğe bağlı sütun isimleri. Belirtilmezse, sütun isimleri sorgudan
       saptanır.

    sorgu Sanal tablonun satır ve sütunlarının elde edileceği sorgu (bu bir  SELECT
       cümlesidir).

       Sorgular hakkında bilgi edinmek için SELECT [select(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

EK BİLGİ

    Şimdilik, sanal tablolar salt okunurdur: sistem, veri girme, veri silme ve güncelleme
    işlemlerine izin vermez. Güncellenebilir bir sanal tabloyu, diğer tablolardaki veri girme,
    veri  silme  veya  güncelleme işlemlerini yeniden yazan kurallar oluşturarak elde
    edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için CREATE RULE [create_rule(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız.

    Sanal tabloyu kaldırmak için DROP VIEW kullanın.

    Sanal tablonun sütunlarının isim ve veri türlerinin sizin istediğiniz şekilde atanmasını
    sağlamalısınız. Örneğin,

    CREATE VIEW vista AS SELECT 'Hello World';

    şeklinde bir cümle iki bakımdan kötüdür: sütun isimleri için ?column?, sütun veri türleri
    için  ise  unknown  öntanımlıdır. Bu cümleyi şöyle yazarsanız, sanal tablodan ne
    isteyeceğinizi de bilirsiniz:

      CREATE VIEW vista AS SELECT text 'Hello World' AS hello;

    Sanal tablonun oluşturulduğu tablolara erişim, sanal tablonun sahibine göre belirlenir.
    Ancak, sanal tabloda çağrılan işlevler, doğrudan sorgudan çağılmış gibi ele alınır. Bu
    yüzden, sanal tablo kullanıcısının sanal tablo tarafından çağrılan tüm işlevleri çağıracak
    izinlerinin olması gerekir.

ÖRNEKLER

    Tamamı komedi filmlerinden oluşan bir sanal tablonun oluşturulması:

      CREATE VIEW komediler AS
        SELECT *
        FROM filmler
        WHERE cinsi = 'Komedi';

UYUMLULUK

    SQL standardı CREATE VIEW deyimi için bazı ek yetenekler belirtir:

    CREATE VIEW isim [ ( sütun [, ...] ) ]
      AS sorgu
      [ WITH [ CASCADE | LOCAL ] CHECK OPTION ]

    Burada isteğe bağlı deyimler şunlardır:

    CHECK OPTION
       Güncellenebilir sanal tablolar yapar. Sanal tablo üzerindeki tüm INSERT ve UPDATE
       komutlarının sanal tablo tanımlama koşullarına uygunluğu sınanacaktır (yani, yeni
       verinin sanal tablo üzerinden görünür olması gerekir). Sınama başarısız olursa,
       güncelleme reddedilecektir.

    LOCAL Sanal tablonun kendi bütünlüğü sınanır.

    CASCADE
       Sanal tablonun diğer sanal tablolarla bütünlük içinde olup olmadığı sınanır. Ne
       CASCADE ne de LOCAL belirtilmişse, CASCADE öntanımlıdır.

    CREATE OR REPLACE VIEW ise bir PostgreSQL oluşumudur.

İLGİLİ BELGELER

    DROP VIEW [drop_view(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005