Provided by: kde-l10n-tr_15.12.1-0ubuntu1_all bug

REFERANS ADI

    kdeoptions - KDE kitaplıklarını kullanan tüm uygulamalar için genel komut satırı
    seçenekleri

ÖZET

    KDE uygulaması [KDE Temel Seçenekleri]

SEÇENEKLER

    Bu seçenekler tüm KDE uygulamalarına uygulanır:

    --caption başlık
      Başlık çubuğunda isim olarak başlık kullan.

    --icon simge
      Uygulama simgesi olarak simge kullan.

    --config dosya_adı
      Alternatif yapılandırma için dosya_adı kullan.

    --nocrashhandler
      Çökme yakalyıcıyı pasifleştirerek çekirdek yığınını al.

    --waitforwm
      WM_NET uyumlu bir pencere yöneticisini bekler.

    --style biçim
      Uygulamanın GUI biçimini belirler.

    --geometry yerleşim
      Ana parçacığın istemci yerleşimini belirler.

AYRICA BAKINIZ

    qtoptions(7)

YAZARLAR

    Man sayfası Lauri Watts <lauri@kde.org> tarafından yazıldı

YAZAR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Yazar.