Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob süperblok ] [ -oB blokboyu ] aygıt

AÇIKLAMA

    dumpe2fs,  istenen  aygıt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları ve blok
    gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

    dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System) Berkeley dumpfs'ine oldukça
    benzemektedir.

SEÇENEKLER

    -b   Dosya sistemindeki bozuk alanlar için ayrılmış blokları gösterir.

    -ob süperblok
       Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu
       kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde
       pek kullanılmaz.

    -oB blokboyu
       Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar kullanılır. Bu seçenek, çok
       bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

    -f   Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile dosya sistemi
       bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.

    -h   Sadece süperblok bilgilerini görüntüler. Blok gruplarını tanıtıcı bilgiler çıktıda
       yer almaz.

    -i   e2image(8) tarafından oluşturulmuş bir diskeşlem dosyasındaki bir dosya sisteminin
       bilgilerini görüntüler. Verilen aygıt ismi diskeşlem dosyasına giden yol olarak
       kullanır.

    -x   Ayrıntılı grup bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde göstererek basar.

    -V   Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

    Çıktıyı anlayabilmek için fiziksel dosya sistemi yapısını bilmeniz gerekmektedir.

YAZANLAR

    dumpe2fs Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu anda bakımı
    Theodore Ts'o <tytso (at) alum.mit.edu> tarafından yapılmaktadır.

YARARLANIM

    dumpe2fs,  e2fsprogs  paketinin  bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net
    adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005