Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ifconfig - bir ağ arayüzünü yapılandırır

KULLANIM

    ifconfig [arayüz]
    ifconfig arayüz [adres_ailesi] seçenekler | adres

AÇIKLAMA

    ifconfig, çekirdek içinde bulunan ağ arayüzlerini ayarlamak için kullanılır. Gerekli olan
    arayüzleri açılış esnasında ayarlamak için kullanılır. Bu işlem sonrasında sadece sistemi
    yeniden yapılandırmak gerekirse ya da hata ayıklamak için kullanılabilir.

    Şayet herhangi bir argüman belirtilmemişse, ifconfig o an için geçerli olan arayüzlerin
    durumu hakkında bilgi verir. Şayet tek bir arayüz belirtilirse, sadece bu arayüz hakkında
    bilgiler alınabilir. Şayet sadece -a seçeneği belirtilmiş ise, sistemde bulunan bütün
    arayüzler hakkında bilgi görüntülenir. Bu arayüzlerin etkin olup olmaması önemli değildir.
    Diğer durumlarda arayüzleri ayarlamak için kullanılır.

  Adres Aileleri
    Şayet arayüzden sonraki ilk argüman desteklenen adres ailelerinden biri ise, bütün
    protokol adreslerinin çözümlenmesi ve görüntülenmesi için bu adres ailesi kullanılır.
    Desteklenen adres aileleri: inet (TCP/IP, öntanımlıdır), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR paket
    radyo), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) ve netrom (AMPR paket radyo).

SEÇENEKLER

    arayüz Arayüzün adı. Bu genellikle bir sayı ile biten bir sürücü adı olur. Örneğin; ilk
       Ethernet arayüzü için eth0 kullanılır.

    up   Bu seçenek arayüzün etkinleştirilmesini sağlar. Şayet arayüze bir adres atanmış
       ise, bu seçenek dolaylı olarak tanımlanmış olur.

    down  Bu seçenek belirtilen arayüz sürücüsünün kapanmasını sağlar.

    [-]arp Belirtilen arayüzde ARP protokolünün kullanılması/kullanılmamasını sağlar.

    [-]promisc
       Belirtilen arayüzün ayrım gözetmeme (promiscuous) kipi etkin kılınır/iptal edilir.
       Şayet bu seçenek etkin duruma getirilirse, belirtilen arayüz, ağ üzerindeki bütün
       paketleri toplar.

    [-]allmulti
       Çoğa gönderim (all-multicast) kipi etkin kılınır/iptal edilir. Şayet bu seçenek
       etkin duruma getirilirse, belirtilen arayüz, ağ üzerindeki bütün çoğa gönderilmiş
       paketleri toplar.

    metric N
       Bu parametre arayüzün Metric alanını ayarlar.

    dstaddr adres
       İki nokta arası bağlantı için (mesela PPP bağlantısı) uzak bilgisayar IP adresini
       ayarlar. Bu seçenek günümüzde pek kullanılmamaktadır. Onun yerine pointtopoint
       seçeneğini kullanın.

    netmask adres
       Arayüz için IP ağ maskesini ayarlar. Öntanımlı olarak bu değer, A, B veya C sınıfı
       ağ maskelerinden biridir (Arayüz IP adresinden elde edilen), fakat herhangi bir
       değer de kullanılabilir.

    add adres/önek_uzunluğu
       Arayüze bir IPv6 adresi ekler.

    del adres/önek_uzunluğu
       Arayüzden bir IPv6 adresini kaldırır.

    tunnel aa.bb.cc.dd
       Belirtilen hedefi tünelleyerek yeni bir SIT (IPv4 içinde IPv6) aygıtı oluşturur.

    irq adres
       Aygıt tarafından kullanılan donanım kesmesini ayarlar. Bütün aygıtlar kendi IRQ
       ayarlarını özdevinimli değiştiremez.

    io_adres adres
       Aygıtın I/O uzayındaki başlangıç adresini ayarlar.

    mem_start adres
       Aygıt tarafından kullanılan paylaşmlı belleğin başlangıç adresini ayarlar. Çok az
       aygıt için bu ayara ihtiyaç vardır.

    media tür
       Aygıt tarafından kullanılan ortam türünü ya da fiziksel portu ayarlar. Bütün
       aygıtlar bu ayarları değiştiremez ve bunu yapabilen aygıtlar da destekledikleri
       değerler açısından çeşitlilik gösterirler. Genel tür değerleri şunlardır:  10base2
       (ince Ethernet), 10baseT (ikili-bükülü 10Mbps Ethernet), AUI (harici verici) ve
       benzerleri. tür olarak auto değeri belirtilerek aygıtın ortamı kendinin tespit
       etmesi sağlanabilir. Bunu bütün aygıtların yapamayacağını unutmayın.

    [-]broadcast [adres]
       Şayet adres belirtilmişse, bu arayüz için protokol yayın adresini ayarlar,
       belirtilmezse bu arayüz için IFF_BROADCAST seçeneği etkinleştirilir ya da iptal
       edilir.

    [-]pointopoint [adres]
       Bu seçenekle noktadan noktaya kipini etkin duruma getirebilirsiniz. Bu sayede
       kimsenin dinleyemeyeceği, iki nokta arası doğrudan bir bağ kurulmuş olur.  Şayet
       adres argümanı da verilmiş ise, tıpkı dstaddr seçeneği ile yapıldığı gibi
       bağlantının diğer ucu için protokol adresini ayarlar, verilmezse bu arayüz için
       IFF_POINTOPOINT seçeneği etkinleştirilir ya da iptal edilir.

    hw sınıf adres
       Şayet aygıt sürücüsü destekliyorsa, bu arayüzün donanım adresini ayarlar. Bu
       seçenekte donanımın sınıf ismi ve adresin basılabilir ASCII eşdeğeri belirtilmek
       zorundadır. Desteklenen donanım sınıfları şunlardır: ether (Ethernet), ax25 (AMPR
       AX.25), ARCnet ve netrom (AMPR NET/ROM).

    multicast
       Arayüz için MULTICAST seçeneğini etkin duruma getirir. Normalde, bu seçeneği
       aygıtlar kendi başlarına doğru bir şekilde ayarlayabildiğinden gerekli değildir.

    adres Arayüze atanacak IP adresi.

    txqueuelen uzunluk
       Aygıtın iletim kuyruğunun uzunluğunu ayarlar. Yüksek iletim zamanlı (modem hatları,
       ISDN) yavaş aygıtlar için bu değeri küçük tutmak, telnet gibi çok fazla etkileşimli
       ağ trafiği yaratan protokollerin hızlı ve hacimli aktarımlarından kaçınmak için
       faydalı olur.

EK BİLGİLER

    2.2 çekideğinden beri takma isimli arayüzler için ayrıntılı arayüz istatistikleri
    bulunmamaktadır. Orijinal adres için basılan istatistikler, aynı aygıttaki bütün takma
    isimli adresler ile paylaşılır. Şayet her bir adres için ayrı bir istatistik elde etmek
    istiyorsanız, ipchains(8) kullanarak her bir adres için ayrı hesap kuralları belirlemek
    zorundasınız.

    Donanım kesmesi sorunu olan Ethernet aygıtı sürücüleri EAGAIN ile başarısız olur. Bu
    konuda daha ayrıntılı bilgiyi
    http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/misc/irq-conflict.html adresinde bulabilirsiniz.

İLGİLİ DOSYALAR

    /proc/net/socket
    /proc/net/dev
    /proc/net/if_inet6

YAZILIM HATALARI

    Appletalk  DDP  ve  IPX adresleri görüntüleneceği zaman, bu komut ile değişiklik
    yapılamamaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    arp(8), ipchains(8), netstat(8), rarp(8), route(8).

YAZANLAR

    Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
    Alan Cox, <Alan.Cox (at) linux.org>
    Phil Blundell, <Philip.Blundell (at) pobox.com>
    Andi Kleen

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Ağustos 2004