Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mkinitrd - öncelikli yüklenen modüller için ilk ramdisk biteşlemini oluşturur

KULLANIM

    mkinitrd [--version] [-v ] [-f]
        [--preload=modül] [--omit-scsi-modules]
        [--omit-raid-modules] [--omit-lvm-modules]
        [--with=modül] [--image-version]
        [--fstab=fstab] [--nocompress]
        [--builtin=modül] [--nopivot]
        biteşlem çekirdek-sürümü

AÇIKLAMA

    mkinitrd, Linux ilk ramdisk (initrd) biteşlemleri olarak kullanılabilecek dosya sistemi
    biteşlemlerini oluşturur. Bu tür biteşlem dosyaları genellikle, root dosya sistemine
    erişim için gerekli olan blok aygıt modüllerinin (örneğin: IDE, SCSI veya RAID)
    önyüklemesi için gereklidir. mkinitrd özdevinimli olarak, dosya sistemi modüllerini (ext2,
    jbd gibi), bütün IDE modüllerini, /etc/modules.conf içindeki bütün scsi_hostadapter
    girdilerini ve sistemin kök bölümü bir raid aygıt üzerinde ise raid modüllerini yükler.
    Böylece çekirdeğe modüler aygıt sürücüleri desteği vererek derlemek ve kullanmak mümkün
    olur.

    İlk ramdisk tarafından modüller yüklenirken, /etc/modules.conf içinde tanımlanmış bütün
    modül seçenekleri bu modüllere uygulanır.

    Şayet kök aygıt bir dönüş aygıt üzerinde ise (örneğin /dev/loop0 gibi), mkinitrd aygıt
    dosyasını uygun bir şekilde ayarlayan bir initrd oluşturur. Bunu yapmak için, fstab
    aşağıdaki gibi bir açıklama satırı içermelidir:

    # LOOP0: /dev/hda1 vfat /linux/rootfs

    LOOP0 ayarlanması gereken dönüş aygıtının adı olmalıdır ve tamamen büyük harfler ile
    yazılmalıdır. İki nokta üstüste işaretinden sonraki parametreler; geridönüş biteşlemli
    dosya sisteminin bulunduğu aygıt, aygıtın dosya sistemi türü ve geridönüş biteşleminin tam
    yoludur. Şayet dosya sistemi modüler yapıda ise, mkinitrd özdevinimli olarak, dosya
    sisteminin modüllerini initrd biteşlemine ekleyecektir.

    Çekirdek tarafından kullanılan kök dosya sistemi daima önyükleyici yapılandırma dosyasında
    belirtilir. Geleneksel root=/dev/hda1 tarzı aygıt belirtimi mümkündür. Kök dosya sistemi,
    root=LABEL=kok gibi bir etiket ile belirtilirse, initrd bu etikete sahip bir ext2 ya da
    ext3 dosya sistemini bulmak için kullanımdaki tüm aygıtları tarar ve bu aygıtı kök dosya
    sistemi olarak bağlar.

SEÇENEKLER

    --builtin=modül
       modül, çekirdek içinde derlenmiş gibi ele alınır. mkinitrd bu modül için arama
       yapmayacak ve  bulamazsa  bir  hata  vermeyecektir.  Bu  seçenek  defalarca
       kullanılabilir.

    -f   mkinitrd, varolan bir biteşlem dosyasının üzerine yazabilecektir.

    --fstab=fstab
       Kök aygıttaki dosya sisteminin türünü özdevinimli saptamak için fstab kullanılır.
       Normalde /etc/fstab kullanılır.

    --image-version
       Biteşlem oluşturulmadan önce initrd biteşlemine çekirdeğin sürüm numarası eklenir.

    --nocompress
       Normalde oluşturulan initrd biteşlemi gzip  ile  sıkıştırılır.  Bu  seçenek
       belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.

    --nocompress
       Normalde  oluşturulan  initrd  biteşlemi  gzip ile sıkıştırılır. Bu seçenek
       belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.

    --nopivot
       initrd'nin parçası olarak pivot_root sistem çağrısı kullanılmaz. Bazı özellikler
       pahasına  Linux  2.2 çekirdekler için münasip bir biteşlem oluşturmak için
       kullanılır. Özellikle, bazı dosya sistemleri (ext3 gibi) olması gerektiği gibi
       çalışmayacak  ve  kökü  bağlamada  kullanılan  dosya  sistemi  seçenekleri
       kullanılmayacaktır. Bu seçeneğin kullanılması önerilmez, zaten ileri sürümlerde
       kaldırılacaktır.

    --omit-lvm-modules
       /etc/fstab içerse bile hiç bir lvm modülü yüklenmez.

    --omit-raid-modules
       /etc/fstab ve /etc/raidtab içerse bile hiç bir raid modülü yüklenmez.

    --omit-scsi-modules
       'scsi_mod' and  'sd_mod' modülleri dahil mevcut olsa bile hiç bir scsi modülü
       yüklenmez.

    --preload=modül
       modül modülünü initrd biteşlemine yükler.  Modül,  /etc/modules.conf  içinde
       belirtilmiş olan SCSI modüllerinden önce yüklenmek üzere ele alınır. Gerekliyse bu
       seçenek defalarca kullanılabilir.

    -v   initrd biteşlemi oluşturulurken daha ayrıntılı bilgi verilir (normalde hiçbir bilgi
       verilmez).

    --version
       mkinitrd sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --with=modül
       modül  modülünü  initrd  biteşlemine yükler. Modül, /etc/modules.conf içinde
       belirtilmiş olan SCSI modüllerinden sonra yüklenmek üzere ele alınır. Gerekliyse bu
       seçenek defalarca kullanılabilir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/loop*
       Geridönüş  blok aygıtı desteği olmadığı için bu betiğin kullanışsız olduğu
       sistemlerde biteşlemi oluşturmak için kullanılan geridönüş blok aygıtı.

    /etc/modules.conf
       Yüklenecek SCSI modülleri ve kullanılacak modül seçeneklerinin tanımlandığı dosya.

İLGİLİ BELGELER

    fstab(5), insmod(8), kerneld(8), lilo(8).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004