Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fstab - dosya sistemleri hakkındaki bilgileri içerir

KULLANIM

    #include <fstab.h>

AÇIKLAMA

    fstab dosyası çeşitli dosya sistemleri hakkında açıklayıcı bilgiler içerir. fstab
    dosyasına uygulamalar tarafından yazılmaz, sadece okunur; bu dosyanın oluşturulması ve
    bakımı sistem yöneticisinin sorumluluğundadır. fstab'daki girdilerin sırası önemlidir;
    çünkü fsck(8), mount(8) ve umount(8), işlemleri sırasında fstab içeriğini sıralı bir
    şekilde işlerler.

    Her dosya sistemi ayrı bir satırda açıklanmıştır; her satırdaki alanlar boşluklar veya
    sekmelerle ayrılmıştır:

     ds_belirtimi ds_dizini ds_türü seçenekler dump_alanı fsck_alanı

    ds_belirtimi
       Blok aygıtını ya da bağlanacak uzak dosya sistemini belirtir.

       Bu alan, sıradan bağlama işlemlerinde bağlanacak aygıt için blok aygıtı dosyası
       ismini (mknod(8) ile oluşturulmuş '/dev/cdrom' ya da '/dev/sdb7' gibi aygıt
       dosyaları) içerir. NFS bağlama işlemlerinde bu alanın  sözdizimi  şöyledir:
       <konak>:<dizin>. Örnek: `knuth.aeb.nl:/'. procfs için ise 'proc kullanılır.

       Aygıt isimlerini açıkça belirterek kullanmak yerine, LABEL=<etiket>, UUID=<uuid>
       sözdizimiyle, bağlanacak dosya sisteminin (ext2 ya da xfs) UUID'si ya da oylum
       etiketi (bkz. e2label(8) ya da xfs_admin(8)) kullanılabilir (örnek: `LABEL=Boot'
       ya  da  `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6').  Bu  kullanım  sistemin
       değişikliklere uyumunu da sağlayacaktır. Örneğin, bir SCSI disk eklemek ya da
       kaldırmak istediğinizde diskin aygıt dosyası adı değişse bile dosya sisteminin
       oylum etiketi değişmeyecektir.

    ds_dizini
       Dosya sisteminin bağlama noktasını tanımlar. Bu alan takas bölümleri için 'none'
       (yok) olarak tanımlanmalıdır. Eğer bağlama noktası ismi boşluklar içeriyorsa, bu
       boşluk karakterleri '\040' şeklinde öncelenmelidir.

    ds_türü
       Dosya sisteminin türünü tanımlar. Sistem şu anda aşağıdaki dosya sistemleri
       desteklemektedir (diğer desteklenen sistemler için /proc/filesystems dosyasına
       bakın).

    minix 14 veya 30 karakterlik dosya isimlerini destekleyen bir yerel dosya sistemidir.

    ext  minix'e göre daha uzun dosya isimlerine ve daha geniş dosya düğümlerine destek
       veren bir yerel dosya sistemidir. Bu dosya sisteminin yerini ext2 almıştır, artık
       kullanılmamaktadır.

    ext2  Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik
       içeren bir yerel dosya sistemidir.

    ext3  ext2'nin günlüklü türüdür.

    xiafs Daha uzun dosya isimleri ve daha geniş dosya düğümleri ile daha pek çok özellik
       içeren bir yerel dosya sistemidir.

    xfs  Jurnalleme, ölçeklenebilirlik ile daha pek çok özellik içeren bir yerel dosya
       sistemidir.

    msdos MS-DOS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

    hpfs  HPFS disk bölümleri için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

    iso9660
       CD-ROM aygıtları için kullanılan bir yerel dosya sistemidir.

    swap  Takas bölümleri için kullanılan bir disk bölümüdür.

    Eğer ds_türü alanında dosya türü olarak ignore (yoksay) verilirse, girdi yoksayılır. Bu
    özellik kullanılmayan disk bölümlerini belirtmek için kullanışlıdır.

    seçenekler
       Bu alan, dosya sisteminin bağlama seçenekleri için ayrılmıştır.

       Bu alan virgülle ayrılmış liste biçimindedir. En azından bağlantı türünü ve ek
       olark da dosya sistemlerine özel seçenekleri içerir. nfs  dışındaki  dosya
       sistemlerinin seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgileri mount(8)'da bulabilirsiniz.
       nfs dosya sistemi seçenekleri için de nfs(5)'ye bakabilirsiniz. Bütün dosya
       sistemleri için ortak olan seçenekler şunlardır:

    noauto Sistem açılışı sırasında (mount -a) bu dosya sistemi bağlanmaz. ''user'' bir
       kullanıcının bağlamasına izin verir  ve ''owner''  sadece  aygıt  sahibinin
       bağlamasına izin verir. Daha detaylı belgeleme için mount(8)'a bakın.

    user  Dosya sistemini herhangi bir kullanıcı bağlayabilir.

    owner Dosya sistemini sadece sahibi bağlayabilir.

    Daha ayrıntılı bilgi için mount(8)'a bakınız.

    dump_alanı
       dump(8) komutu tarafından bu dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekip gerekmediğini
       belirtmek için kullanılır. Eğer bu alan atlanmışsa veya sıfır değeri verilmişse,
       dosya sisteminin dökümlenmesinin gerekmediğini kabul edilir.

    fsck_alanı
       fsck(8) komutu tarafından, sistem yeniden başlatılırken yapılan denetimlerin hangi
       sırada yapılacağını belirlemek için kullanılır. Kök dosya sistemi için bu alanın
       değeri 1 olmalıdır. Diğer dosya sistemlerine ise 2 değeri verilmelidir. Aynı sürücü
       üstündeki dosya sistemleri sıra ile kontrol edilirken, farklı sürücüler üzerindeki
       dosya sistemleri, farklı sürücülerin aynı anda çalışabilme özelliklerini de sınamak
       için, aynı anda denetlenir. Eğer bu alan atlanmışsa ya da sıfırsa, fsck dosya
       sisteminin denetlenmesi gerekmediğini varsayar.

    fstab'daki girdileri okumanın en uygun yolu getmntent(3) işlevini kullanmaktır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/fstab - fstab dosyası /etc içindedir.

HATALAR

    mount(8) belgeleri daha sık güncellenir.

İLGİLİ BELGELER

    getmntent(3), fs(5), nfs(5), mount(8), swapon(8).

GEÇMİŞ

    fstab dosya biçimi ilk kez 4.0 BSD'de kullanılmıştır.

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Şubat 2004