Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    e2fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck.ext2 - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck.ext3 - Linux ext3 dosya sistemini denetler

KULLANIM

    e2fsck [ -pacnyrdfvstDFSV ] [ -b süperblok ] [ -B blokboyu ]
       [ -l|-L bozuk_blok_dosyası ] [ -C dt ] [ -j harici_günlük ]
       [ -E ek_seçenekler ] aygıt

AÇIKLAMA

    e2fsck, bir Linux dosya sisteminin ikinci geliştirmesini (ext2fs) denetlemek için
    kullanılır. e2fsck, ayrıca günlük destekli ext2 dosya sistemini (ext3 dosya sistemi) de
    destekler. Normal e2fsck işlemine başlamadan önce günlük dosyasını dosya sistemine
    uygular. Jurnal uygulandıktan sonra, dosya sistemi "temiz/clean" olarak işaretlenir. Ext3
    sistemleri için, süperblokta ayrıntılı bir tarama isteği yok ise, e2fsck günlüğü
    çalıştırır ve çıkar.

    aygıt, dosya sisteminin bulunduğu fiziksel aygıtın adıdır (örneğin: /dev/hdc1).

SEÇENEKLER

    -a   -p seçeneği ile aynıdır. Geriye uyumluluk içine vardır; mümkünse -p seçeneğini
       kullanmanız önerilir.

    -b süperblok
       Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu
       kullanır. Bu seçenek, birincil süperblok bozulduğu durumlarda kullanılır. Yedek
       süperbloğun yeri, dosya sisteminin blok boyutu ile alakalıdır. 1k'lık blok
       boyutları olan dosya sistemleri için, yedek süperblok 8193. blokta bulunur; 2k'lık
       blok boyutlu bir dosya sisteminde yedek süperblok 16384. bloktadır; 4k'lık blok
       boyutlu dosya sistemleri için ise 32768. blokta bulunur.

       mke2fs(8) komutunu -n seçeneği ile birlikte kullanarak, yedek süperblokların
       nerelerde  bulunduğunu  öğrenebilirsiniz.  Dosya  sisteminin blok boyutlarını
       tanımlamaya yarayan mke2fs(8)'nin -b seçeneği, süperblokların yerleşim sırasına tam
       riayet edilerek tanımlanmalıdır.

       Şayet bir süperblok tanımlanmış ve dosya sistemi salt okunur açılmamışsa, e2fsck,
       birincil süperbloğu dosya sisteminin bütünlüğü adına güncelleyecektir.

    -B blokboyu
       Normalde, e2fsck uygun blok boyutunu bulabilmek için değişik blok boyutlarına uyan
       bir süperblok arar. Bazı durumlarda bu arama iyi sonuç vermez. Bu seçeneği
       kullanarak, e2fsck'nın sadece belirtilen boyutta arama yapması sağlanır. Şayet
       süperblok bulunamazsa, e2fsck bir ölümcül hata vererek sonlanır.

    -c   Bu  seçenekle,  e2fsck'nın  badblocks(8)  uygulamasını çalıştırması sağlanır.
       badblocks(8) uygulaması dosya sistemindeki bozuk blokları  arar  ve  onları
       "bozuk/bad" olarak işaretleyip bozuk blok düğümüne ekler. Şayet bu seçenek iki kez
       kullanılırsa,  bozuk blok araması verileri bozmayan  bir  oku/yaz  sınaması
       kullanılarak yapılır.

    -C dt Bu seçenek ile, e2fsck sürecinin tamamı, dosya tanımlayıcısı belirtilen bir dosyaya
       yazılır ve böylece işlemlerin bitmesini müteakip, bütün süreci tekrar gözden
       geçirebilirsiniz. Bu seçenek, e2fsck'yi kullanan yazılımlar tarafından sıklıkla
       kullanılır. Şayet dosya olarak 0 tanımlı ise, e2fsck bir süreç ilerleme çubuğu
       görüntüleyecek ve işin ne kadarlık kısmının bittiğini bu çubuktan izlemek mümkün
       olacaktır. Bunun için, e2fsck'nin bir video konsol veya bir uçbirimde çalışıyor
       olması gerekmektedir.

    -d   Hata ayıklama iletilerini görüntüler (e2fsck içinde hata ayıklaması yapmıyorsanız,
       kullanışlı değildir).

    -D   Dosya sistemindeki dizinlerde eniyileme yapar. Bu seçenek, e2fsck'nin bütün
       dizinleri olabilecek en iyi duruma getirmesini sağlar: ya dizini yeniden indisler
       (dosya sistemi destekliyor ise) ya da yeniden sıralar ve daha küçük bir dizinler
       halinde ya da geleneksel dosya sistemleri için düz dizin yapısında sıkıştırır.

    -E ek_seçenekler
       e2fsck'nin desteklediği ek seçenekleri belirtmek için kullanılır. Bu seçenekler
       virgül ile ayrılımış ve "=" işaretini kullanan isim değer çiftlerinden oluşur.
       Aşağıdaki seçenekler desteklenmektedir:

        ea_ver=ek_özellik_sürümü
           Bu seçenekle, dosya sistemindeki ek özellik bloklarının sürüm numarasının
           belirtildiği varsayılır. Sürüm numarası 1 veya 2 olabilir. Öntanımlı değer
           2'dir.

    -f   Dosya sistemi temiz olsa bile, denetim yapılır.

    -F   Denetime başlamadan önce, dosya sistemi aygıtının tampon önelleğini boşaltır.
       Aslında sadece, e2fsck'nin zamanlama denemeleri için kullanışlıdır.

    -j harici_günlük
       Bu dosya sistemi için kayıtların tutulacağı harici günlük dosyasının  yeri
       belirtilir.

    -l bozuk_blok_dosyası
       bozuk_blok_dosyası ile belirtilen dosyada bulunan bozuk blok numaraları listesini,
       bozuk blokların listesine ekler. Bu dosyanın biçimi, badblocks(8) ile oluşturulan
       ile aynıdır. Bu blok numaraları, sadece içinde bulundukları dosya sistemleri için
       geçerlidir. Çünkü badblocks(8)'a, kesin ve doğru bir sonuç alabilmek için, dosya
       sisteminin blok boyunu vermek gerekmektedir. Sonuç olarak, e2fsck ile -c seçeneğini
       kullanmak çok daha basit ve akıllıca olacaktır. Çünkü böylece badblocks(8)
       yazılımına doğru parametrelerin geçildiğinden emin olabiliriz.

    -L bozuk_blok_dosyası
       Bozuk blok listesi olarak bozuk_blok_dosyası ile belirtilen dosyayı kullanır. Bu
       seçenek aslında, -l seçeneği ile aynıdır fakat burada bozuk blok listesine yeni
       bloklar eklenmeden önce eskileri silinir.

    -n   Dosya sistemini salt okunur açar ve bütün sorulara "no/hayır" cevabının verildiğini
       kabul eder. Böylece e2fsck'yi etkileşimsiz kipte çalıştırmış olursunuz. (EK BİLGİ:
       -n seçeneğine ek olarak -c, -l veya -L seçeneği de belirtilirse; dosya sistemi
       oku-yaz kipinde açılacak ve bozuk blok listesinin güncellenmesi de  mümkün
       olacaktır.)

    -p   Onay beklemeden dosya sistemini düzeltir.

    -r   Aslında bu seçenek hiçbir şey yapmaz, sadece geçmişe uyumluluk adına bulunmaktadır.

    -s   Dosya  sistemini  normalleştirmek,  standart bayt sıralamasına çevirmek için
       bayt-takaslaması yapar (i386 veya en kıymetsiz bayt sonda). Şayet dosya sistemi
       zaten standart bayt sıralamasına sahipse, bu seçenek hiçbir işlem gerçekleştirmez.

    -S   Dosya sisteminin o anki durumu ne olursa olsun, bayt takaslaması yapılır.

    -t   e2fsck için zaman istatiklerini görüntüler. Şayet bu seçenek iki kere kullanılırsa,
       ek zaman değerleri her geçiş için ayrıca görüntülenir.

    -v   Ayrıntı kipi.

    -V   Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -y   Bütün sorulara "yes/evet" cevabı verilmiş gibi davranarak e2fsck'nin etkileşimsiz
       kipte çalışmasını sağlar.

ÇIKIŞ KODLARI

    e2fsck'nin çıkış kodu aşağıdakilerin toplamıdır:

       0 - Hata yok
       1 - Dosya sistemi hataları düzeltildi
       2 - Dosya sistemi hataları düzeltildi, sistem yeniden
         başlatılmalı
       4 - Dosya sistemi hataları düzeltilmeden bırakıldı
       8 - İşlemsel hata
      16 - Kullanım veya sözdizimi hatası
      32 - E2fsck kullanıcı tarafından iptal edildi
      128 - Paylaşımlı kütüphane hatası

SİNYALLER

    e2fsck'ya  gönderildiğinde  hangi  sinyallerin  ne  etkilere  sebep olduğu aşağıda
    açıklanmıştır:

    SIGUSR1
       Bir süreç ilerleme çubuğu görüntülenir (-C seçeneğine bakınız).

    SIGUSR2
       Süreç ilerleme çubuğunun görüntülenmesine son verilir.

HATALARIN BİLDİRİLMESİ

    Her yazılımda hatalar olabilir. Şayet e2fsck'nin çökmesine sebep olan bir dosya sistemi
    veya e2fsck'nin tamir edemediği bir dosya sistemi bulursanız, lütfen yazara bunu bildirin.

    Hata raporunuza, mümkün olduğunca fazla bilgi ekleyin. En iyisi, e2fsck'nin hata
    iletisinin tamamını e-postanıza iliştirin. Şayet kopyaların saklanabildiği yazılabilir bir
    dosya sisteminiz varsa, script(1) komutu e2fsck'nin çıktılarının bir dosyaya yazılabilmesi
    için en kullanışlı yoldur.

    Ayrıca dumpe2fs(8)'nin çıktılarını göndermek de faydalı olabilir. Şayet özel bir düğüm
    veya düğümler e2fsck'ye sorun çıkarıyorsa, debugfs(8)'i kullanmak ve ilgili düğümler
    hakkındaki raporu da göndermek iyi bir fikir olacaktır. Şayet bu düğüm bir dizin ise,
    debugfs dump komutu bu dizin düğümünün içeriğini almanıza yardımcı olur. Daha sonra
    uuencode(1) komutunu bu çıktı üzerinde çalıştırdıktan sonra bana gönderin.

    e2fsck -V çıktısını da eklemeyi unutmayın.

YAZANLAR

    e2fsck'nın bu sürümü Theodore Ts'o <tytso (at) mit.edu> tarafından yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    debugfs(8), dumpe2fs(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004