Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    badblocks - bir aygıtı bozuk blokları bulmak için tarar

KULLANIM

    badblocks [ -svwnf ] [ -b blokboyu ] [ -c bloksayısı ]
         [ -i girdidosyası ] [ -o çıktıdosyası ] [ -p taramasayısı ]
         aygıt [ sonblok ] [ ilkblok ]

AÇIKLAMA

    badblocks, bir aygıt (genellikle bir disk bölümü) üzerinde bulunan bozuk blokları aramak
    için kullanılır. aygıt, /dev/hdc1 gibi bir aygıtı gösteren özel bir dosyadır. sonblok ise
    sınanacak en son bloktur. Eğer belirtilmez ise öntanımlı olarak aygıt üserindeki son blok
    kullanılır. ilkblok sınamanın başlatılacağı ilk bloğu gösteren isteğe  bağlı  bir
    parametredir. Bu parametre sınamaya diskin ortasından başlayabilme esnekliği sağlar. Eğer
    belirtilmesse öntanımlı olarak disk üzerindeki ilk blok kullanılır.

    Önemli bilgi:
       Eğer badblocks komutunun çıktısı e2fsck(8) ya da mke2fs(8)'e yönlendirilecekse blok
       büyüklüğü gerektiği biçimde belirtilmelidir çünkü hesaplanan blok sayısı blok
       büyüklüğüne göre değişmektedir.Bu sebepten kullanıcının badblocks komutu yerine
       e2fsck(8) ve mke2fs(8)'i -c seçeneğiyle kullanması şiddetle önerilir.

SEÇENEKLER

    -b blokboyu
       Blok uzunluğu bayt cinsinden belirtilir.

    -c bloksayısı
       Bir kerede sınanacak blok sayısı belirtilir. Öntanımlı değer 16 bloktur. Bu sayının
       artırılması badblocks'un verimliliğini artırır  fakat  aynı  zamanda  bellek
       kullanımını da artırır. badblocks, bir kerede sınayacağı blokların sayısıyla doğru
       orantılı bir belleğe gereksinim duyar. Bu miktar oku/yaz kipinde salt-okunur kipe
       oranla iki kat, yıkıcı olmayan oku/yaz kipinde üç kattır. Eğer bloksayısı argümanı
       çok yüksek tutulursa badblocks "tamponları ayırmada bellek yetersizliği" hatası
       verecek  ve çıkacaktır. Yıkıcı olmayan oku/yaz sınamasında bloksayısı'nı çok küçük
       bir değer olarak verilmesi ise sabit diskin iz tamponunun etkilerinden dolayı bir
       güvenilmez sabit diskte bozuk blokların gizli kalmasına yol açabilir.

    -f   Normalde, badblocks bağlanmış bir aygıt üzerinde oku/yaz sınaması ya da yıkıcı
       olmayan yazma sınaması yapmayı reddeder. Çünkü her ikisi de sistemin çökmesine
       hatta salt-okunur biçimde bağlanmış dahi olsa dosya sisteminin zarar görmesine
       neden olabilir. Eğer badblocks'tan daha akıllı olduğunuzu düşünüyorsanız ki
       neredeyse böyle bir şey imkansızdır, bu güçlük -f seçeneği kullanılarak aşılabilir,
       ancak bu seçeneği kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Bu seçeneğin
       kullanılabileceği güvenli tek durum, /etc/mtab dosyasının yanlış olduğu ve aygıtın
       gerçekte bağlı olmadığı durumdur.

    -i girdidosyası
       Zaten varolan bozuk blokların listesini okur. badblocks komutu bu blokları
       sınamadan atlayacaktır. Çünkü bunlar zaten bozuk olduğu bilinen bloklardır.
       girdidosyası yerine "-" yazılırsa liste standart girdiden okunacaktır. Standart
       çıktıya ya da çıktı dosyasına yazılacak yeni bozuk bloklar listesinde bu listede
       belirtilen bloklar görünmeyecektir. Sınamaya başlamadan önce bozuk olduğu bilinen
       blokların listesini bu seçenekte kullanılabilecek biçimde dumpe2fs(8) komutunun -b
       seçeneği ile alabilirsiniz.

    -o çıktıdosyası
       Bozuk blokların listesini belirtilen dosyaya yazar. Bu seçenek verilmezse bozuk
       bloklar standart çıktıda listelenir. Bu dosyanın biçimi e2fsck(8) ya da mke2fs(8)
       komutunun -l seçeneğiyle kullanılmaya uygundur.

    -p taramasayısı
       Bozuk blok kalmayıncaya kadar diskin kaç kere taranacağı belirtilir. Öntanımlı
       değeri sıfırdır. Yani bu seçenek belirtilmezse disk sadece bir defa taranır.

    -n   Yıkıcı olmayan oku-yaz kipi kullanılır. Öntanımlı olarak sadece yıkıcı olmayan
       okuma sınaması yapılır. Bu seçenek, yıkıcı yazma yapılan -w seçeneği ile birlikte
       kullanılmamalıdır.

    -s   Sınanan blokların numaralarını çıktılamak suretiyle sınama sürecinin gelişimini
       gösterir.

    -v   Ayrıntı kipi.

    -w   Yıkıcı yazma kipi kullanılır. Bu seçenekle, badblocks bozuk blokları bulurken bloğa
       bir dizge (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) yazar ve sonra bu dizgeyi aynı bloktan okuyup
       sonucu karşılaştırır. Bu seçenek yıkıcı olmayan oku-yaz kipinin kullanılmasını
       sağlayan -n seçeneği ile birlikte asla kullanılmamalıdır.

UYARI

    -w seçeneği, üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk üzerinde asla kullanılmamalıdır. Bu
    seçenek verileri siler! Eğer bir dosya sistemi üzerinde yazma sınaması uygulamak
    istiyorsanız -n seçeneğini kullanmalısınız. Bu seçenek verildiğinde işlem daha yavaştır
    ama diskteki veri korunur.

YAZAN

    badblocks, Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu  andaki
    sorumlusu Theodore  Ts'o  <tytso (at) mit.edu>'dur. Yıkıcı olmayan okuma-yazma sınaması
    David Beattie <dbeattie (at) softhome.net> tarafından gerçeklenmiştir.

YARARLANIM

    badblocks, e2fsprogs  paketinin bir parçasıdır  ve  http://e2fsprogs.sourceforge.net
    adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    e2fsck(8), mke2fs(8), dumpe2fs(8).

ÇEVİREN

    Serpil Vuran <serpilc (at) erkunt.com.tr>, Haziran 2004