Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    parted - bir disk bölümleme uygulaması

KULLANIM

    parted [ seçenekler ] [ aygıt [ komut [ seçenekler... ] ... ] ]

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz parted komutunu belgelendirmektedir. Tam belge uygulama paketi içinde GNU İnfo
    biçiminde bulunmaktadır. Ayrıntı için aşağıya bakınız.

    parted bir disk bölümleme ve varolan bölümleri yeniden boyutlandırma uygulamasıdır. Bu
    uygulama; ext2, ext3, linux-swap, FAT ve FAT32 bölümleri oluşturma, silme, yeniden
    boyutlandırma, tasıma ve kopyalamaya işlemleri yapmanızı sağlar. Bu uygulama bir işletim
    sistemi için boş alan oluşturmak, diskinizdeki bölümlerin boyutlarını yeniden düzenlemek
    ve yeni bir sabit diske bilgilerinizi kopyalamak için oldukça faydalıdır.

SEÇENEKLER

    -h, --help
       Bir yardım iletisi görüntüler.

    -i, --interactive
       Gerekli durumlarda kullanıcının müdahale etmesini sağlar.

    -s, --script
       Kullanıcının müdahale etmesi gerekmez, her şey özdevinimli ilerler.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler.

KOMUTLAR

    [ aygıt ]
       Bölümlenecek blok aygıtı.

    [ komut [ seçenekler ] ]
       parted'a bir komut belirtilir. Eğer herhangi bir komut verilmemişse, parted bir
       komut istemi açar. Komutlar şunlardır:

       check bölüm
           Disk bölümü üzerinde basit bir denetim yapar.

       cp [kaynak-aygıt] kaynak hedef
           kaynak-aygıt üzerindeki (aygıt belirtilmemişse geçerli aygıt üzerindeki)
           kaynak bölümün dosya sistemini hedef bölüme kopyalar.

       help [komut]
           Genel yardım konularını veya bir komut verilmişse onunla ilgili yardım
           konularını görüntüler.

       mkfs bölüm ds-türü
           bölüm bölümü üzerinde ds-türü türünde bir dosya sistemi oluşturur. "ext2",
           "FAT" veya "linux-swap" türlerinden biri ds-türü olarak belirtilebilir.

       mklabel etiket-türü
           Bölüm etiketi oluşturur. etiket-türü şunlardan biri olmalıdır: "bsd", "gpt",
           "loop", "mac","mips", "msdos", "pc98" veya "sun".

       mkpart bölüm-türü [ds-türü ]başlangıç bitiş
           MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde ve
           şayet belirtilmişse ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur.  bölüm-türü
           şunlardan biri olmalıdır: "primary", "logical" veya "extended".

       mkpartfs bölüm-türü ds-türü başlangıç bitiş
           MB cinsinden başlangıç ve bitiş noktaları belirtilmiş bölüm-türü türünde
           ds-türü dosya sistemli bir bölüm oluşturur.

       move bölüm başlangıç bitiş
           Belirtilen bölümü başlangıç ve bitiş ile belirlenen alana taşır. Bu komut
           aygıtın alt aygıt numarasını değiştirmez.

       name bölüm isim
           bölümün adını isim olarak değiştirir. Bu seçenek sadece "Mac" ve "PC98" disk
           etiketleri için geçerlidir. Şayet gerekli ise isim tırnak işareti içinde
           yazılabilir.

       print Disk bölümleme tablosunu görüntüler.

       quit  parted uygulamasını sonlandırır.

       resize bölüm başlangıç bitiş
           bölüm üzerindeki dosya sistemini başlangıç MB ile bitiş MB aralığında
           yeniden boyutlandırır.

       rm bölüm
           bölümü siler.

       select aygıt
           aygıt aygıtını düzenlenecek öntanımlı aygıt olarak ayarlar. Aygıt genellikle
           bir Linux sabit disk aygıtıdır, fakat gerekli ise bir disk bölümü,
           yazılımsal raid aygıtı veya bir LVM mantıksal oylumu olabilir.

       set bölüm im durum
           bölümün durumunu belirten imi düzenleme komutudur. Desteklenen  imler
           şunlardır: "boot", "root", "swap", "hidden", "raid","lvm" ve "lba". durum
           ise "on" ya da "off" (açık ya da kapalı) olmalıdır.

GERİBİLDİRİM

    Yazılım hatalarını lütfen <bug-parted (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

İLGİLİ BELGELER

    fdisk(8), mkfs(8).
    parted uygulaması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi GNU info biçiminde (info parted)
    bulabilirsiniz.

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Timshel Knoll <timshel (at) debian.org> tarafından Debian GNU/Linux
    sistemi için yazılmıştır (fakat diğerlerinde de kullanılabilir).

ÇEVİREN

    Züber OMURTAK <zuber (at) linux-sevenler.org>, Şubat 2004