Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    setpci - PCI aygıtlarını yapılandırır

KULLANIM

    setpci [seçenekler] aygıtlar işlemler ...

AÇIKLAMA

    setpci, PCI aygıtlarının durumlarını öğrenmek ve ayarlarını yapmak için kullanılan bir
    araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.1.82 sürümü veya üstü bir
    çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/pci arayüzünü desteklemeli). Eski çekirdeklerdeki PCI
    araçları, donanımlara doğrudan erişime sahip ve sadece root kullanıcıya mahsus araçlardı.
    Bu tür eski araçlar donanım farklılıkları ve marka çeşitliliğinden dolayı oldukça fazla
    problem yaşatmaktaydılar.

    Bütün sayılar onaltılık tabanda olarak girilir.

SEÇENEKLER

    -v   setpci aracının sonuçlarının daha ayrıntılı olmasını ve mümkün olan tüm bilgileri
       göstermesini sağlar.

    -f   Şayet yapılacak bir işlem yoksa (mesela bir pci kart belirtilememişse) setpci
       aracının bir çıktı vermemesini sağlar. Bu seçenek  genellikle  dağıtımların
       yapılandırma betikleri tarafından, sorgudaki pci kartın makinede olup olmadığının
       ya da düzgün çalışıp çalışmadığının tespiti için kullanılır.

    -D   'Gösteri kipi' -- Yaptığınız ayarları gerçekte uygulanmaz ama sanki uygulanmış gibi
       sonuçları çıktılar. Komutu setpci -vD şeklinde kukkanarak oldukça karmaşık olan
       komut diziminin sonucunu gerçekte komutu uygulamadan görebilirsiniz ve bu da
       yapacağınız bir hatalı sözdiziminin engellenmesine yardımcı olur.

    --version
       setpci aracının sürüm bilgilerini gösterir. Bu seçenek tek başına kullanılmalıdır.

AYGIT SEÇİMİ

    Her komut diziminden önce uygulayacağınız komutun etki edeceği PCI aygıtını seçmelisiniz.

    -s [[taşıt]:][yuva][.[işlev]]
       Belirtilmiş taşıt, yuva ve işlev'e uygun aygıtları seçer. Aygıt adreslerinin her
       bir bileşeni ihmal edilebilir ya da "herhangi bir değer" anlamına gelen "*"
       şeklinde yazılabilir. Bütün sayılar onaltılık tabanda verilir. Mesela, "0:" 0
       numaralı taşıt üzerindeki bütün aygıtlar anlamına gelir, "0" herhangi bir taşıt
       üzerindeki  0 numaralı aygıtının bütün işlevlerini kapsar, "0.3" bütün taşıtlar
       üzerindeki 0 numaralı aygıtın üçüncü işlevini gösterir, ".4" her aygıtın sadece
       dördüncü işlevini gösterir.

    -d [üretici]:[aygıt]
       Belirtilmiş üretici ve aygıt  kimliğine sahip aygıtları seçer. İki değer de
       verilecekse onaltılık tabanda veya "herhangi bir değer" anlamında "*" şeklinde
       verilebilir.

İŞLEMLER

    Bir yapılandırma yazmacının değerini sorgulamak için, sadece ismini belirtmek yeterlidir.
    Bunu ismini yazarak yapabileceğiniz gibi yazmaç adresi ile hatta isteğe bağlı olarak
    adresin sonuna yazmacın genişliğini belirtmek üzere bayt, word (2 bayt), longword (4 bayt)
    sözcüklerini ifade eden .B, .W, .L soneklerini ekleyerek yapabilirsiniz.

    Bir yazmaca değer atamak için, yazmaç sorguda kullandığınız isim ya da adres olmak üzere
    yazmaç=değer yazmalısınız. Burada değer yazmaca yazılacak değerlerin virgüllü listesi
    olabilir.

YAZMAÇ İSİMLERİ

    setpci aşağıdaki yapılandırma yazmaçlarının isimlerini tanır. Bunların kesin anlamları
    için PCI bus belirtimine veya bir kaç yorum bulabileceğiniz /usr/include/linux/pci.h
    dosyasına bakın.

      VENDOR_ID
      DEVICE_ID
      COMMAND
      STATUS
      REVISION
      CLASS_PROG
      CLASS_DEVICE
      CACHE_LINE_SIZE
      LATENCY_TIMER
      HEADER_TYPE
      BIST
      BASE_ADDRESS_0
      BASE_ADDRESS_1
      BASE_ADDRESS_2
      BASE_ADDRESS_3
      BASE_ADDRESS_4
      BASE_ADDRESS_5
      CARDBUS_CIS
      SUBSYSTEM_VENDOR_ID
      SUBSYSTEM_ID
      ROM_ADDRESS
      INTERRUPT_LINE
      INTERRUPT_PIN
      MIN_GNT
      MAX_LAT
      PRIMARY_BUS
      SECONDARY_BUS
      SUBORDINATE_BUS
      SEC_LATENCY_TIMER
      IO_BASE
      IO_LIMIT
      SEC_STATUS
      MEMORY_BASE
      MEMORY_LIMIT
      PREF_MEMORY_BASE
      PREF_MEMORY_LIMIT
      PREF_BASE_UPPER32
      PREF_LIMIT_UPPER32
      IO_BASE_UPPER16
      IO_LIMIT_UPPER16
      BRIDGE_ROM_ADDRESS
      BRIDGE_CONTROL
      CB_CARDBUS_BASE
      CB_CAPABILITIES
      CB_SEC_STATUS
      CB_BUS_NUMBER
      CB_CARDBUS_NUMBER
      CB_SUBORDINATE_BUS
      CB_CARDBUS_LATENCY
      CB_MEMORY_BASE_0
      CB_MEMORY_LIMIT_0
      CB_MEMORY_BASE_1
      CB_MEMORY_LIMIT_1
      CB_IO_BASE_0
      CB_IO_BASE_0_HI
      CB_IO_LIMIT_0
      CB_IO_LIMIT_0_HI
      CB_IO_BASE_1
      CB_IO_BASE_1_HI
      CB_IO_LIMIT_1
      CB_IO_LIMIT_1_HI
      CB_SUBSYSTEM_VENDOR_ID
      CB_SUBSYSTEM_ID
      CB_LEGACY_MODE_BASE

PCILIB SEÇENEKLERİ

    PCI araçları, PCI kartları ile haberleşmek için PCILIB (PCI yapılandırma alanları için,
    platform bağımsız işlevler sağlayan taşınabilir bir kütüphane) kullanırlar. Aşağıdaki
    seçenekler kütüphanenin parametrelerini kontrol eder, özellikle  kullanılan  erişim
    yöntemini. Öntanımlı olarak,  PCILIB  eldeki ilk erişim yöntemini kullanır ve hata
    ayıklama iletisi görüntülemez. Her bir seçeneğe desteklenen donanım/yazılım ayarlarını
    içeren bir liste eşlik eder.

    -P dizin
       dizin dizinine erişim için /proc/bus/pci yerine Linux 2.1 tarzı yapılandırma
       erişimi kullanılır (sadece Linux 2.1 veya daha yeni sürümlerde).

    -H1  Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır
       (sadece i386 ve uyumluları için).

    -H2  Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır.

       Uyarı: Bu yöntemde sadece herhangi bir taşıt üzerindeki ilk onaltı aygıtı
       adresleyebilirsiniz. Pek çok durum için güvenilmez bir yöntemdir (sadece i386 ve
       uyumluları için).

    -S   PCI erişim sistem çağrılarını kullanır. (sadece Alpha ve UltraSparc üzerindeki
       Linux'lar içindir).

    -F dosya
       Bütün bilgileri setpci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder. Kullanıcılardan
       gelen yazılım hataları raporları için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bütün donanım
       yapılandırmasını, kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan,
       görülmesini sağlar (bütün sistemlerde).

    -G   Kütüphanenin hata ayıklama seviyesini artırır (bütün sistemlerde).

ÖRNEKLER

    setpci -d *:* latency_timer=40 latency_timer 64'e ayarlanır (onaltılık tabanda 40).

    setpci  -s  0  aygıt_no üretici_no bütün taşıtların 0. yuvasında bulunan aygıtların
    kimliklerini listeler.

    setpci -s 12:3.4 3c.l=1,2,3' 4 bayt genişlikteki (longword) 1 değerini 3c yazmacına, 2
    değerini 3d yazmacına ve 3 değerini 12 numaralı taşıtın 3 numaralı yuvasının 4 numaralı
    işlevinin 3e yazmacına yazar.

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/pci.ids
       Bilinen bütün PCI kimliklerinin listesi (satıcılar, aygıtlar,  sınıflar  ve
       altsınıflar).

    /proc/bus/pci
       2.1.82 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan PCI taşıtı yapılandırma alanı ile
       iletişimi sağlamak için bir arayüz. Her taşıt için bir altdizin altında her kart
       için bir yapılandırma alanı dosyası ve bütün PCI aygıtların listesini içeren bir
       aygıt dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    lspci(8).

YAZAN

    Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares <mj (at) ucw.cz> tarafından yürütülmektedir.

ÇEVİREN

    Ekin Yurdakurban <ekin (at) capanlar.com>, Mart 2004