Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

create_makefile [FIXME: manual] create_makefile


НАЗВА

    create_makefile - Створює файли Makefile.in і Makefile з файла Makefile.am

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    create_makefile [відносний_шлях/Makefile] [відносний_шлях]

ОПИС

    Команда create_makefile створює файли Makefile.in і Makefile у підкаталозі, що містить
    файл Makefile.am. За допомогою цього скрипту ви можете зекономити час, порівняно з
    повторним запуском configure

    Зауважте, що вам слід вказувати шлях до бажаного Makefile Makefile.am (але другий
    параметр, /Makefile можна не вказувати).

    Цей скрипт можна запускати з каталогу найвищого рівня (того, де міститься файл configure)
    або з будь-якого з його підкаталогів.

    Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання (див. змінні середовища), програма
    припускатиме, що файли Makefile.am і Makefile.in належать до підкаталогу каталогу source,
    а файл Makefile належить до підкаталогу каталогу build.

    Цей інструмент є частиною набору засобів KDE для розробки програмного забезпечення.

СЕРЕДОВИЩЕ

    Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання, слід встановити одну з наведених
    нижче змінних (але не дві одночасно). Якщо каталог збирання є простим підкаталогом
    каталогу кодів, слід використовувати простішу змінну — OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Вказує, що каталог збирання знаходиться у підкаталозі каталогу кодів. Наприклад, якщо
      каталогом кодів є kdesdk, а каталогом збирання — kdesdk/obj-i386-linux, змінній
      OBJ_SUBDIR слід встановити значення obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Вираз sed, який буде використано для перетворення назви каталогу кодів на назву
      каталогу збирання. Наприклад, якщо каталогом кодів є ~/src/kdesdk, а каталогом
      збирання — ~/src/kdesdk-obj, змінній OBJ_REPLACEMENT слід встановити значення
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

    create_makefiles(1)

АВТОРИ

    Авторами create_makefile є David Faure <faure@kde.org> та інші особи. Автором цієї
    сторінки довідника є Ben Burton <bab@debian.org>, сторінку було створено для системи
    Debian GNU/Linux (але її можна використовувати і у інших системах).

[FIXME: source] 8 березня 2003 року create_makefile