Provided by: kde-l10n-uk_15.12.1-0ubuntu1_all bug

create_makefiles() create_makefiles()


НАЗВА

    create_makefiles - Повторно створює всі файли Makefile у каталозі та його підкаталогах

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

    create_makefiles [каталог]

ОПИС

    Програма create_makefiles повторно створює всі файли Makefile у каталозі і (рекурсивно) у
    всіх його підкаталогах, за допомогою відповідних шаблонів Makefile.am.

    Цей скрипт слід запускати з каталогу найвищого рівня (того, де міститься configure). За
    допомогою цього скрипту можна зекономити час, порівняно з повноцінним виконанням скрипту
    configure.

    Якщо каталог початкових кодів відрізняється від каталогу збирання (див. змінні середовища,
    наведені нижче), припускатиметься, що всі файли Makefile.am і файли Makefile.in
    знаходяться у каталозі початкових кодів, а всі файли Makefile слід створити у каталозі
    збирання.

    Цей інструмент є частиною набору засобів KDE для розробки програмного забезпечення.

СЕРЕДОВИЩЕ

    Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання, слід встановити одну з наведених
    нижче змінних (але не дві одночасно). Якщо каталог збирання є простим підкаталогом
    каталогу кодів, слід використовувати простішу змінну — OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Вказує, що каталог збирання знаходиться у підкаталозі каталогу кодів. Наприклад, якщо
      каталогом кодів є kdesdk, а каталогом збирання — kdesdk/obj-i386-linux, змінній
      OBJ_SUBDIR слід встановити значення obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Вираз sed, який використовуватиметься для перетворення назви каталогу початкових кодів
      на назву каталогу збирання. Наприклад, якщо назва каталогу початкових кодів
      kdesdk/obj-i386-linux, тоді змінну OBJ_REPLACEMENT буде встановлено у значення
      s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

    create_makefile(1) make(2)

АВТОРИ

    Автором create_makefiles є David Faure <faure@kde.org>.

    Автором цієї сторінки довідника є Ben Burton <bab@debian.org>, її було створено для
    системи Debian GNU/Linux (але цю сторінку можна використовувати і у інших дистрибутивах).

                                        create_makefiles()