Provided by: mkvtoolnix_8.8.0-1_amd64 bug

НАЗВА

    mkvextract - витягнення доріжок з файлів Matroska(TM) до інших файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

    mkvextract {mode} {source-filename} [options] [extraction-spec]

ОПИС

    This program extracts specific parts from a Matroska(TM) file to other useful formats. The
    first argument, mode, tells mkvextract(1) what to extract. Currently supported is the
    extraction of tracks, tags, attachments, chapters, CUE sheets, timecodes and cues. The
    second argument is the name of the source file. It must be a Matroska(TM) file. All
    following arguments are options and extraction specifications; both of which depend on the
    selected mode.

  Загальні опції
    Нижчевказані опції доступні у всіх режимах і тому лише раз описуються в данному розділі.

    -f, --parse-fully
      Встановлює режим аналізу як 'full'. За допомогою типового режиму не аналізується увесь
      файл, а використовуються елементи метапошуку для виявлення необхідних елементів
      вхідного файла. В 99% випадків цього достатньо. Але для аналізу файлів, що не містять
      елементів метапошуку або є пошкодженими треба використовувати цей режим. Повне
      сканування файлу може тривати кілька хвилин, в той час як швидке - кілька секунд.

    --command-line-charset character-set
      Встановлює набір символів заданого в командному рядку для конвертації. Типово
      використовується набір символів згідно поточної локалі системи.

    --output-charset character-set
      Встановлює вихідний набір символів заданого в командному рядку для конвертації. Типово
      використовується набір символів згідно поточної локалі системи.

    -r, --redirect-output file-name
      Всі повідомлення записуються до файлу file-name замість консолі. Хоча це можна зробити
      через перенаправлення виводу, є деякі випадки, коли необхідно застосовувати саме дану
      опцію: коли термінал інтерпретує в інший спосіб вивід перед записом до файлу. Набір
      символів, заданий через --output-charset враховується.

    --ui-language code
      Задає примусове використання мовного перекладу code інтерфейсу (наприклад, 'de_DE' для
      німецького перекладу). Тому, краще використовувати змінні середовища LANG, LC_MESSAGES
      і LC_ALL. Після введення list' як codemkvextract(1) відобразить список доступних
      перекладів.

    --debug topic
      Turn on debugging for a specific feature. This option is only useful for developers.

    --engage feature
      Turn on experimental features. A list of available features can be requested with
      mkvextract --engage list. These features are not meant to be used in normal
      situations.

    --gui-mode
      Turns on GUI mode. In this mode specially-formatted lines may be output that can tell
      a controlling GUI what's happening. These messages follow the format '#GUI#message'.
      The message may be followed by key/value pairs as in
      '#GUI#message#key1=value1#key2=value2...'. Neither the messages nor the keys are ever
      translated and always output in English.

    -v, --verbose
      Задає відображення розширеної інформації про важливі елементи Matroska(TM).

    -h, --help
      Відображається інформація про використання додатку і відбувається завершення роботи
      додатку.

    -V, --version
      Відображається інформація про версію додатку і відбувається завершення роботи додатку.

    --check-for-updates
      Відбувається перевірка на наявність нової версії шляхом завантаження з URL
      http://mkvtoolnix-releases.bunkus.org/latest-release.xml. Буде відображено чотири
      рядка у key=value стилі: URL, звідки отримана інформація (key version_check_url),
      поточна запущена версія (key running_version), остання випущена версія (key
      available_version) і URL для завантаження (key download_url).

      Після чого додаток завершує роботу з кодом повернення 0, якщо немає нової версії, і з
      кодом 2, якщо виникла помилка (наприклад, коли не було отримано інформації про
      оновлення взагалі).

      Дана опція наявна лише тоді, коли додаток компілювався з підтримкою libcurl.

    @options-file
      Зчитує додаткові параметри командного рядка з файла options-file. Рядки, які містять
      зразу після символу переносу рядка мітку хеша ('#') сприймаються як коментарі і
      ігноруються. Символи переносу на початку і в кінці рядка опускаються. Кожний рядок має
      містити лише один параметр.

      Дозволяється використовувати спеціальні символи при умові їх виокремлення, наприклад,
      якщо треба розпочати рядок (не коментар) з '#'. Правила описані в the section about
      escaping text.

      Командний рядок 'mkvextract tracks source.mkv --raw 1:destination.raw' може бути
      перетворений на наступний конфігураційний файл:

        # Витягнути доріжку з файла source.mkv
        tracks
        source.mkv
        # На виході - доріжка як "сирі" дані.
        --raw
        1:destination.raw

  Режим витягнення доріжок
    Синтаксис: mkvextract tracks source-filename [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    Наступні опції командного рядка доступні для кожної доріжки в режимі витягнення 'tracks'.
    Вони мають бути присутні після вказання доріжки (див. нижче), до якої будуть
    застосовуватись.

    -c character-set
      Задається набір символів, який має містити наступна доріжка субтитрів після
      конвертації. Застосовується лише тоді, коли ID наступної доріжки вказує на доріжку
      субтитрів. Типовим набором символів є UTF-8.

    --blockadd level
      Залишати лише BlockAdditions до цього рівня. Типово враховуються усі рівні. Дана опція
      може нашкодити лише деяким кодекам, як то WAVPACK4.

    --cuesheet
      Відбувається витягнення mkvextract(1) списків CUE з інформацією про розділи і дані
      тегів даної доріжки до файлу з назвою, що відповідає такій для вихідної назви доріжки
      з розширенням '.cue'.

    --raw
      Відбувається витягнення "сирих" даних до файлу без контейнера. На відміну від прапорця
      --fullraw даний параметр не призводить до запису складових елементу CodecPrivate до
      файлу. Даний режим може працювати з усіма CodecIDs, навіть з тими, які mkvextract(1)
      не підтримує, але це може призвести до створення пошкодженого файлу.

    --fullraw
      Відбувається витягнення "сирих" даних до файлу без контейнера. Складові елементу
      CodecPrivate будуть записуватися до файлу спочатку, якщо доріжка містить такий елемент
      заголовку. Даний режим може працювати з усіма CodecIDs, навіть з тими, які
      mkvextract(1) не підтримує, але це може призвести до створення пошкодженого файлу.

    TID:outname
      Відбувається витягнення доріжки з ID TID до файлу outname за умови, якщо така доріжка
      міститься у вхідному файлі. Дану опцію можна задавати декілька разів. ID доріжок мають
      бути такі самі як і при виведенні інформації командою mkvmerge(1) з параметром
      --identify.

      Кожна назва вихідного файлу має використовуватися лише раз. Виняток становлять доріжки
      RealAudio і RealVideo. Якщо використовувати однакові назви для різних доріжок, то вони
      будуть збережені до одного й того самого файлу. Наприклад:

        $ mkvextract tracks input.mkv 1:output-two-tracks.rm 2:output-two-tracks.rm

  Режим витягнення тегів
    Синтаксис: mkvextract tags source-filename [options]

    Витягнуті теги записуються до консолі, якщо інформація на виході не перенаправляється (щоб
    розібратися детально, див. розділ output redirection).

  Режим витягнення вкладень
    Синтаксис: mkvextract attachments source-filename [options] AID1:outname1 [AID2:outname2
    ...]

    AID:outname
      Відбувається витягнення вкладення з ID AID до файлу outname за умови, якщо таке
      вкладення міститься у вхідному файлі. Якщо ж залишити outname пустим, то буде
      використовуватися назва вкладення з вхідного файла Matroska(TM). Дану опцію можна
      задавати декілька разів. ID вкладень мають бути такі самі як і при виведенні
      інформації командою mkvmerge(1) з параметром --identify.

  Режим витягнення розділів
    Синтаксис: mkvextract chapters source-filename [options]

    -s, --simple
      Витягується інформація про розділи у простому форматі, що використовується в
      інструментарії для роботи з OGM (CHAPTER01=..., CHAPTER01NAME=...). В цьому режимі
      деяка інформація пропускається. Типово, розділи витягуються у форматі XML.

    Витягнуті розділи записуються до консолі, якщо інформація на виході не перенаправляється
    (щоб розібратися детально, див. розділ output redirection)..

  Режим витягнення списків Cue
    Синтаксис: mkvextract cuesheet source-filename [options]

    Витягнуті списки Cue записуються до консолі, якщо інформація на виході не
    перенаправляється (щоб розібратися детально, див. розділ output redirection).

  Режим витягнення тайм-кодів
    Синтаксис: mkvextract timecodes_v2 source-filename [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    Витягнуті тайм-коди записуються до консолі, якщо інформація на виході не перенаправляється
    (щоб розібратися детально, див. розділ output redirection).

    TID:outname
      Відбувається витягнення тайм-кодів доріжок з ID TID до файлу outname за умови, якщо
      така доріжка міститься у вхідному файлі. Дану опцію можна задавати декілька разів. ID
      доріжок мають бути такі самі як і при виведенні інформації командою mkvmerge(1) з
      параметром --identify.

      Наприклад:

        $ mkvextract timecodes_v2 input.mkv 1:tc-track1.txt 2:tc-track2.txt

  Cues extraction mode
    Syntax: mkvextract cues source-filename [options] TID1:dest-filename1 [TID2:dest-filename2
    ...]

    TID:dest-filename
      Causes extraction of the cues for the track with the ID TID into the file outname if
      such a track exists in the source file. This option can be given multiple times. The
      track IDs are the same as the ones output by mkvmerge(1)'s --identify option and not
      the numbers contained in the CueTrack element.

    The format output is a simple text format: one line per CuePoint element with key=value
    pairs. If an optional element is not present in a CuePoint (e.g. CueDuration) then a dash
    will be output as the value.

    Наприклад:

      timecode=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

    The possible keys are:

    timecode
      The cue point's timecode with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.
      This element is always set.

    duration
      The cue point's duration with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.

    cluster_position
      The absolute position in bytes inside the Matroska(TM) file where the cluster
      containing the referenced element starts.

        Примітка
        Inside the Matroska(TM) file the CueClusterPosition is relative to the segment's
        data start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode,
        however, contains that offset already and is an absolute offset from the beginning
        of the file.

    relative_position
      The relative position in bytes inside the cluster where the BlockGroup or SimpleBlock
      element the cue point refers to starts.

        Примітка
        Inside the Matroska(TM) file the CueRelativePosition is relative to the cluster's
        data start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode,
        however, is relative to the cluster's ID. The absolute position inside the file
        can be calculated by adding cluster_position and relative_position.

    Наприклад:

      $ mkvextract cues input.mkv 1:cues-track1.txt 2:cues-track2.txt

ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ

    Деякі режими витягнення змушують mkvextract(1) записувати дані, що витягуються, до
    консолі. Існує два способи запису цих даних до файлу: за допомогою командної оболонки або
    використовуючи саме mkvextract(1).

    Для використання перенаправлення за допомогою командної оболонки треба додати '>
    output-filename.ext' до командного рядка. Наприклад:

      $ mkvextract tags source.mkv > tags.xml

    Перенаправлення за допомогою mkvextract(1) здійснюється через опцію --redirect-output.
    Наприклад:

      $ mkvextract tags source.mkv --redirect-output tags.xml

      Примітка
      Якщо вашою ОС є Windows, то вам краще використовувати саме опцію --redirect-output,
      так як cmd.exe деколи інтерпретує спеціальні символи перед записом їх до файлу на
      виході, що може призвести до його пошкодження.

Text files and character set conversions

    For an in-depth discussion about how all tools in the MKVToolNix suite handle character
    set conversions, input/output encoding, command line encoding and console encoding please
    see the identically-named section in the mkvmerge(1) man page.

ФОРМАТИ ФАЙЛІВ НА ВИХОДІ

    Рішення щодо формату файлу на виході обирається, базуючись на типі доріжки, а не на типі
    файлу, що буде записаний. У даний час підтримуються наступні типи доріжок:

    V_MPEG4/ISO/AVC
      H.264 / AVC доріжки відео записуються до H.264 елементарних потоків, які можуть надалі
      бути оброблені за допомогою, наприклад, MP4Box(TM) зі збірки GPAC(TM).

    V_MS/VFW/FOURCC
      Доріжки відео з виправленим FPS з таким CodecID записуються до файлів AVI.

    V_REAL/*
      Доріжки RealVideo(TM) записуються до файлів RealMedia(TM).

    V_THEORA
      Потоки Theora(TM) будуть записані до контейнеру Ogg(TM).

    V_VP8, V_VP9
      Доріжки VP8 / VP9 записуються до файлів IVF.

    A_MPEG/L2
      Потоки MPEG-1 Audio Layer II будуть витягнуті до необроблених файлів MP2.

    A_MPEG/L3, A_AC3
      Дані доріжки будуть витягнуті до необроблених файлів MP3 і AC-3.

    A_PCM/INT/LIT
      Необроблені PCM дані будуть записані до файлу WAV.

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Усі файли AAC будуть записані до файлів AAC з заголовками ADTS перед кожним пакетом.
      Заголовки ADTS не будуть містити застарілого поля особливого призначення.

    A_VORBIS
      Файли аудіо Vorbis будуть записані до файлу OggVorbis(TM).

    A_REAL/*
      Доріжки RealAudio(TM) записуються до файлів RealMedia(TM).

    A_TTA1
      ДоріжкиTrueAudio(TM) записуються до файлів TTA. Майте на увазі, що через обмежену
      точність тайм-кодів Matroska(TM), витягнуті заголовки файлів будуть різними, що
      зазначено у двох полях: data_length (сумарна кількість семплів у файлі) і CRC.

    A_ALAC
      Доріжки ALAC(TM) записуються до файлів CAF(TM).

    A_FLAC
      Доріжки FLAC(TM) записуються до необроблених файлів FLAC(TM).

    A_WAVPACK4
      Доріжки WavPack(TM) записуються до файлів WV(TM).

    A_OPUS
      Доріжки Opus(TM) записуються до файлів OggOpus(TM).

    S_TEXT/UTF8
      Прості текстові субтитри будуть записані до файлів SRT.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS
      Текстові субтитри SSA і ASS будуть записані до файлів SSA/ASS відповідно.

    S_KATE
      Потоки Kate(TM) будуть записані до контейнеру Ogg(TM).

    S_VOBSUB
      VobSub(TM) subtitles will be written as SUB files along with the respective index
      files, as IDX files.

    S_TEXT/USF
      USF текстові субтитри будуть записані до файлів USF.

    S_HDMV/PGS
      PGS субтитри будуть записані до файлів SUP.

    Теги
      Теги конвертуються до формату XML. Цей формат є тим самим, який mkvmerge(1) підтримує
      для читання тегів.

    Вкладення
      Вкладення записуються як є до файлу на виході. Ніяких перетворень не виконується.

    Розділи
      Розділи конвертуються до формату XML. Цей формат є тим самим, який mkvmerge(1)
      підтримує для читання розділів. Як альтернатива, можна витягувати розділи до
      спрощеного стильового формату OGM.

    Тайм-коди
      Тайм-коди спочатку сортуються і потім виводяться у сумісному файловому форматі
      тайм-кодів v2 для використання mkvmerge(1). Витягнення до інших форматів (v1, v3 і v4)
      не підтримується.

КОДИ ЗАВЕРШЕННЯ

    mkvextract(1) завершує роботу одним з трьох кодів завершення:

    •  0 -- Цей код означає, що витягнення пройшло успішно.

    •  1 -- В цьому випадку mkvextract(1) було видано хоча б одне попередження, проте
      витягнення продовжувалось. Попередженню передує текст 'Warning:'. В залежності від
      помилок, що сталися, результуючі файли можуть бути або цілими, або пошкодженими.
      Користувачу рекомендується як звернути увагу на саме попередження, так і перевірити
      результуючі файли.

    •  2 -- Цей код завершення використовується у випадку помилки. mkvextract(1) припиняє
      роботу одразу після виведення повідомлення про помилку. Помилки виникають через
      невірні параметри командного рядка, помилки читання/запису або через з самого початку
      пошкоджені файли.

ВИОКРЕМЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СИМВОЛІВ У ТЕКСТІ

    Є декілька місць, де спеціальні символи у тексті мають або повинні бути виокремлені.
    Правила для виокремлювання прості: кожен символ, що потребує виокремлення, замінюється на
    зворотній слеш з деяким символом, що йде після нього.

    The rules are: ' ' (a space) becomes '\s', '"' (double quotes) becomes '\2', ':' becomes
    '\c', '#' becomes '\h' and '\' (a single backslash) itself becomes '\\'.

Environment variables

    mkvextract(1) uses the default variables that determine the system's locale (e.g. LANG
    and the LC_* family). Additional variables:

    MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG and its short form MTX_DEBUG
      The content is treated as if it had been passed via the --debug option.

    MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE and its short form MTX_ENGAGE
      The content is treated as if it had been passed via the --engage option.

    MKVEXTRACT_OPTIONS, MKVTOOLNIX_OPTIONS and its short form MTX_OPTIONS
      The content is split on white space. The resulting partial strings are treated as if
      it had been passed as command line options. If you need to pass special characters
      (e.g. spaces) then you have to escape them (see the section about escaping special
      characters in text).

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    Остання версія завжди може бути знайдена на веб-сторінці the MKVToolNix homepage[1].

АВТОР

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Розробник

ПРИМІТКИ

    1. the MKVToolNix homepage
      https://mkvtoolnix.download/