Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

SKŁADNIA

    captoinfo [-vn szerokość] [-V] [-1] [-w szerokość] plik ...

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    captoinfo szuka w pliku opisu terminali w formacie termcap. Dla każdego znalezionego opisu
    na standardowe wyjście jest wypisywany odpowiednik tego opisu w formacie terminfo.
    Parametry tc w formacie termcap są przekształcane bezpośrednio na parametry use formatu
    terminfo.

    Jeżeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii poleceń, jest ona pobierana ze zmiennej
    środowiskowej TERMCAP. Jeżeli w zmiennej TERMCAP znajduje się pełna ścieżka do pliku,
    pobierane są z niego jedynie dane terminala opisywanego zmienną środowiskową TERM. Jeżeli
    zmienna TERMCAP nie istnieje, czytany jest plik /usr/share/terminfo.

    -v  wypisz informacje na temat działania programu na standardowe wyjście błędu.

    -V  wypisz numer wersji programu na standardowe wyjście błędu i zakończ działanie.

    -1  wypisuj po jednym polu w każdej linii. W przeciwnym wypadku w każdej linii znajdzie
      się kilka pól tak, aby nie przekroczyć 60 znaków w linii.

    -w  ustaw długość linii na szerokość znaków.

PLIKI

    /usr/share/terminfo skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPISÓW MOżLIWOśCI TERMINALI

    Część przestarzałych niestandardowych możliwości zostanie przez captoinfo automatycznie
    przekształcona do standardowej postaci w formacie terminfo (SVr4/XSI Curses). Po każdej
    konwersji tego rodzaju program wypisze informację na standardowe  wyjście  błędów
    umożliwiając  użytkownikowi sprawdzenie, czy nie doszło do przypadkowej translacji
    przypadkowej wartości lub błędu syntaktycznego.

    Niestand  Stand  Pochodzenie      Opis
    nazwa   nazwa            terminfo
    ────────────────────────────────────────────────────────
    BO     mr   AT&T     enter_reverse_mode
    CI     vi   AT&T     cursor_invisible
    CV     ve   AT&T     cursor_normal
    DS     mh   AT&T     enter_dim_mode
    EE     me   AT&T     exit_attribute_mode
    FE     LF   AT&T     label_on
    FL     LO   AT&T     label_off
    XS     mk   AT&T     enter_secure_mode
    EN     @7   XENIX     key_end
    GE     ae   XENIX     exit_alt_charset_mode
    GS     as   XENIX     enter_alt_charset_mode
    HM     kh   XENIX     key_home
    LD     kL   XENIX     key_dl
    PD     kN   XENIX     key_npage
    PN     po   XENIX     prtr_off
    PS     pf   XENIX     prtr_on
    PU     kP   XENIX     key_ppage
    RT     @8   XENIX     kent
    UP     ku   XENIX     kcuu1

    KA     k;   Tek      key_f10
    KB     F1   Tek      key_f11
    KC     F2   Tek      key_f12
    KD     F3   Tek      key_f13
    KE     F4   Tek      key_f14
    KF     F5   Tek      key_f15
    BC     Sb   Tek      set_background
    FC     Sf   Tek      set_foreground
    HS     mh   Iris     enter_dim_mode

    Plik termcap w sytemie XENIX zawierał opis zestawu rozszerzonych możliwości takich, jak
    rysowanie  formularzy, korzystających ze znaków z górnej połowy zestawu ASCII na
    komputerach IBM PC. Oto one:

    Cap     Graphic
    ─────────────────────────────
    G2  upper left
    G3  lower left
    G1  upper right
    G4  lower right
    GR  pointing right
    GL  pointing left
    GU  pointing up
    GD  pointing down
    GH  horizontal line
    GV  vertical line
    GC  intersection
    G6  upper left
    G7  lower left
    G5  upper right
    G8  lower right
    Gr  tee pointing right
    Gr  tee pointing left
    Gu  tee pointing up
    Gd  tee pointing down
    Gh  horizontal line
    Gv  vertical line
    Gc  intersection
    GG  acs magic cookie count

    Jeżeli w opisie terminala pojawi się jednoliniowy opis możliwości, jest on przekształcany
    do postaci ciągu acsc. Opisy dwuliniowe oraz opisy GG są pomijane, zaś program wypisuje
    komunikat ostrzegawczy.

    System AIX firmy IBM posiada bazę terminfo opartą na terminfo systemu SVr1 niekompatybilną
    z formatem SVr4. Następujące rozszerzenia systemu AIX są przekształcane automatycznie.

    IBM  XSI
    ─────────────
    ksel  kslt
    kbtab  kcbt
    font0  s0ds
    font1  s1ds
    font2  s2ds
    font3  s3ds

    Dodatkowo opis możliwości box charakterystyczny dla systemu AIX jest automatycznie
    przekształcany do postaci ciągu acsc.

    Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsługuje dwie niestandardowe możliwości terminfo:
    meml (blokada pamięci) oraz memu (odblokowanie pamięci). Są one pomijane i wysyłany jest
    komunikat ostrzegawczy.

UWAGI

    Ten program jest w rzeczywistości dowiązaniem do programu tic(1M) pracującego w trybie -I.

    Opcja -v działa nieco odmiennie niż w SVr4. W systemie SVr4 aby określić poziom
    generowania informacji należy tę opcję powtórzyć odpowiednią ilość razy.

ZOBACZ TAKŻE

    curses(3X), infocmp(1M), terminfo(5)

AUTOR

    Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 captoinfo

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                           captoinfo(1)