Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cjpeg - konwersja plików graficznych do formatu JPEG

SKŁADNIA

    cjpeg [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    cjpeg dokonuje kompresji podanego pliku (bądź danych ze standardowego wejścia, jeżeli nie
    podano nazwy pliku) i zapisuje na standardowym wyjściu plik w formacie JPEG/JFIF. Bieżąca
    wersja programu obsługuje następujące standardy wejściowych plików graficznych: PPM
    (format PBMPLUS color), PGM (format PBMPLUS w skali szarości), BMP, Targa, and RLE (format
    Utah Raster Toolkit). (RLE tylko w wypadku, gdy zainstalowana jest biblioteka URT).

OPCJE

    Wszystkie nazwy opcji mogą być skracane, np. -grayscale może być zapisana jako -gray lub
    -gr. Większość "podstawowych" opcji może być skrócona nawet do jednej litery. Wielkie i
    małe litery w nazwach opcji nie są rozróżniane (np. -BMP jest równoważne z -bmp).
    Akceptowana jest też brytyjska pisownia niektórych opcji (np. -greyscale), choć nie jest
    ona poniżej wspominana ze względu na zwięzłość.

    Podstawowe opcje to:

    -quality N
       Skalowanie  tablicy kwantyzacji dla dostrojenia jakości obrazu. Jakość może
       przybierać wartości od 0 (najgorsza) do 100 (najlepsza). Wartością domyślną jest
       75. (Więcej informacji poniżej).

    -grayscale
       Tworzenie monochromatycznego pliku JPEG z kolorowego pliku wejściowego. Użyj tej
       opcji podczas kompresji plików BMP w skali szarości, ponieważ cjpeg nie jest w
       stanie samodzielnie rozpoznać takiego pliku. Dzięki opcji -grayscale otrzymasz
       mniejszy plik wyjściowy.

    -optimize
       Zoptymalizuj parametry kodowania entropii. Bez tej opcji używane są domyślne
       parametry.  Opcja -optimize powoduje wyprodukowanie mniejszego pliku JPEG, lecz
       cjpeg działa wolniej i potrzebuje znacznie więcej pamięci. Jakość obrazu i prędkość
       dekompresji pozostają bez zmian.

    -progressive
       Stwórz plik JPEG z przeplotem (patrz niżej).

    -targa Plik wejściowy jest w formacie Targa. Pliki Targa zawierające pole "identyfikacji"
       nie są automatycznie rozpoznawane przez program cjpeg; dla takich plików trzeba
       użyć opcji -targa by cjpeg traktował te pliki właściwie. Dla większości plików tego
       typu ta opcja nie będzie potrzebna.

    Opcja -quality pozwala na zmniejszanie rozmiaru pliku kosztem jakości obrazu. Im wyższa
    wartość parametru tej opcji, tym bardziej plik wyjściowy będzie zbliżony jakością do pliku
    wejściowego. Zazwyczaj powinieneś używać najmniejszej wartości tej opcji, która jeszcze
    produkuje plik wizualnie nieodróżnialny od oryginału. W tym celu wartość parametru powinna
    zawierać się pomiędzy 50 a 95. Domyślna wartość 75 przeważnie jest zadowalająca. Jeżeli
    przy domyślnym ustawieniu (75) jakość obrazu jest niewystarczająca, spróbuj zwiększać
    wartość o 5 lub 10 za jednym razem, aż uzyskasz zadowalające rezultaty (dla każdego pliku
    wartość optymalna jest inna).

    -quality 100 wygeneruje tablicę kwantyzacji składającą się z samych cyfr 1, minimalizując
    straty jakości podczas kwantyzacji (wciąż jednak występuje strata przy podpróbkowaniu
    (subsampling) i zaokrąglaniu (roundoff) ). To ustawienie nadaje się tylko do celów
    eksperymentalnych. Wartości powyżej 95 nie są zalecane przy normalnym użytkowaniu; rozmiar
    skompresowanego pliku gwałtownie rośnie przy znikomym wzroście jakości obrazu.

    Idąc w drugą stronę, wartości poniżej 50 wyprodukują bardzo mały plik o bardzo niskiej
    jakości. Wartości około 5 lub 10 mogą być przydatne podczas przygotowywania biblioteki
    plików graficznych. Na przykład, spróbuj opcji -quality 2 (lub w pobliżu), aby uzyskać
    zadziwiające efekty kubistyczne. (Notabene: wartości poniżej 25 generują 2-bajtowe tablice
    kwantyzacji, które w standardzie JPEG są opcjonalne. cjpeg wypisuje ostrzeżenie gdy
    podasz taką wartość jakości obrazu, ponieważ niektóre dekodery JPEG mogą nie być w stanie
    zdekompresować takiego pliku, użyj opcji -baseline aby zapewnić kompatybilność przy tak
    niskich wartościach jakości).

    Opcja -progressive tworzy plik JPEG z przeplotem. W pliku tego typu dane są przechowywane
    jako wiele ekranów o powiększającej się jakości. Jeżeli plik jest transmitowany przez
    powolne łącze, dekoder może bardzo szybko wyświetlic pierwszy ekran, jako niskojakościową
    wersję obrazu, następnie podnosząc jakość podczas wyświetlania kolejnych ekranów. Końcowy
    efekt jest identyczny ze standardowym plikiem JPEG o tym samym ustawieniu jakości. Rozmiar
    pliku również jest taki sam, a często nieco mniejszy. Uwaga: pliki JPEG z przeplotem nie
    są jeszcze rozpoznawane przez wiele programów, więc znaczna liczba dekoderów nie będzie w
    stanie ich wyświetlić.

    Opcje dla zaawansowanych użytkowników:

    -dct int
       użyj całkowitoliczbowej metody DCT (wartość domyślna).

    -dct fast
       użyj szybkiej całkowitoliczbowej metody DCT (niższa jakość)

    -dct float
       użyj zmiennoprzecinkowej metody DCT. Jest ona odrobinę dokładniejsza niż metoda
       całkowitoliczbowa, lecz dużo wolniejsza, jeżeli twój komputer nie ma szybkiego
       koprocesora arytmetycznego. Rezultaty używania tej metody mogą się różnić na
       rozmaitych komputerach, podczas gdy metoda całkowitoliczbowa powina dawać zawsze te
       same rezultaty. Szybka metoda całkowitoliczbowa jest dużo mniej dokładna niż dwie
       pozostałe.

    -restart N
       Dołącz do pliku JPEG znacznik restartu co N rzędów MCU (lub co N bloków MCU, jeżeli
       do liczby jest dołączona litera "B"). -restart 0 (wartość domyślna) oznacza brak
       znaczników restartu.

    -smooth N
       Wygładzanie obrazu wejściowego w celu wyeliminowania zakłóceń  wynikłych  z
       zastosowania ditheringu.  N (od 1 do 100) opisuje poziom wygładzania obrazu. 0
       (wartość domyślna) oznacza brak wygładzania.

    -maxmemory N
       Nałożenie limitu na ilość pamięci zużywanej podczas przetwarzania dużych obrazów.
       Wartość liczona jest w tysiącach bajtów bądź w milionach bajtów, jeżeli do liczby
       dołączona jest litera "M". Na przykład: -max 4m oznacza 4000000 bajtów. Jeżeli
       wymagana jest większa ilość pamięci, użyte zostaną pliki tymczasowe.

    -outfile nazwa
       Zapisanie pliku wynikowego pod nazwą "nazwa", zamiast na standardowym wyjściu.

    -verbose
       Wypisuj komunikaty diagnostyczne. Im więcej opcji -v tym więcej informacji będzie
       wypisywanych. Podczas startu programu wypisywana jest również informacja o wersji.

    -debug To samo, co -verbose.

    Opcja -restart wstawia do pliku znaczniki pozwalające dekoderowi JPEG na zniwelowanie
    efektów uszkodzenia pliku np. podczas transmisji. Bez znaczników restartu dowolne
    uszkodzenie pliku spowoduje niemożność wyświetlenia pliku w całości. Gdy w pliku znajdują
    się znaczniki, pominięta zostanie tylko część pliku znajdująca się pomiędzy uszkodzeniem,
    a kolejnym znacznikiem. Znaczniki zajmują oczywiście dodatkową przestrzeń w pliku.
    Zalecane jset używanie opcji -restart 1 dla plików, które mają być transmitowane przez
    sieci o niskim poziomie transmisji, jak np. Usenet.

    Opcja -smooth odfiltrowuje z pliku zakłócenia wpływające na jakość odtworzenia drobnych
    szczegółów obrazu. Jest ona użyteczna podczas konwersji plików poddanych ditheringowi.
    Nieduży wpółczynnik wygładzania (10 do 50) usuwa zakłócenia powstałe podczas ditheringu,
    dzięki czemu wynikowy plik JPEG jest mniejszy i ma lepszą jakość. Zbyt duży współczynnik
    wygładzania spowoduje rozmycie obrazu.

    Opcje dla magików:

    -baseline
       Generacja tabel kwantyzacji kompatybilnych z podstawowym standardem JPEG. Powoduje
       to używanie 8-bitowych wartości kwantyzacji nawet przy niskim ustawieniu jakości
       obrazu (opcja -quality). Ta opcja jest dosyć nieszczęśliwie nazwana, ponieważ nie
       zawsze wymusza zgodność z podstawową wersją formatu JPEG. Na przykład, możesz użyć
       -baseline i -progressive jednocześnie.)

    -qtables plik
       Użyj tablic kwantyzacji zawartych w podanym pliku.

    -qslots N[,...]
       Wybierz tablice kwantyzacji używane dla każdego z kolorów bazowych.

    -sample HxV[,...]
       Ustaw współczynnik próbkowania dla każdego z kolorów bazowych.

    -scans plik
       Do skanowania użyj skryptu (scan script) o podanej nazwie.

    Opcje dla "magików" przeznaczone są do eksperymentowania ze standardem JPEG.  Jeżeli nie
    wiesz do czego służą, nie używaj ich. Są one dokładniej opisane w pliku wizard.doc.

PRZYKŁADY

    Przykład konwersji pliku PPM o nazwie foo.ppm do pliku foo.jpg ze współczynnikiem jakości
    60.

       cjpeg -quality 60 foo.ppm > foo.jpg

PODPOWIEDZI

    Kolorowe pliki GIF nie są zbyt dobrze kompresowane do standardu JPEG, ponieważ standard
    ten służy zasadniczo do kompresji plików o 24-bitowym kolorze. W szczególności, nie staraj
    się kompresować komiksów, grafiki składającej się głównie z linii oraz generalnie obrazów
    składajacych się z jedynie kilku różnych kolorów. Do tych zastosowań nadaje się format
    GIF. Jeżeli jednak koniecznie chcesz skompresować plik GIF do formatu JPEG, powinieneś
    skupić się na doborze wartości dla opcji -quality i -smooth. -smooth 10 często może być
    pomocne.

    Unikaj kilkukrotnej kompresji/dekompresji do/z formatu JPEG, ponieważ straty jakości będą
    się nawarstwiać. Po około 10 cyklach jakość obrazu wyraźnie spadnie w stosunku do jakości
    po zaledwie jednym cyklu. Podczas dokonywania zmian w obrazie najlepiej jest używać innego
    formatu, który używa bezstratnej kompresji.

    Opcji -optimize warto używać podczas tworzenia "ostatecznej" wersji do celów archiwizacji
    lub publikacji (elektronicznej). Dobrym rozwiązaniem jest  też  używanie  niskiego
    wpółczynnika jakości (-quality) do tworzenia bardzo małych plików JPEG; kompresja daje
    wtedy znacznie lepsze rezultaty niż dla dużych plików. (Tryb -optimize jest zawsze używany
    podczas tworzenia plików JPEG z przeplotem).

ŚRODOWISKO

    JPEGMEM
       Wartość tej zmiennej stanowi limit pamięci. Sposób określania wartości jest opisany
       przy opcji -maxmemory. Jeżeli JPEGMEM istnieje, jej wartość ma wyższy priorytet
       niż wartość ustalona podczas kompilacji. Z kolei jeszcze wyższy priorytet ma opcja
       -maxmemory.

ZOBACZ TAKŻE

    djpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1)
    ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K. "The JPEG Still Picture Compression Standard", Communications of the
    ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), pp. 30-44.

AUTOR

    Independent JPEG Group

PROBLEMY

    Kodowanie arytmetyczne nie jest obsługiwane z przyczyn prawnych.

    Pliki wejściowe w formacie GIF nie są już obsługiwane, aby nie naruszać patentu Unisys
    LZW. Do odczytywania plików GIF użyj programu licencjonowanego przez Unisys (mimo
    wszystko, konwersja plików GIF do formatu JPEG nie jest zalecana).

    Nie są obsługiwane wszystkie wersje plików BMP i Targa.

    Opcja -targa to nie błąd, jest ona bardzo pomocna. (Byłaby błędem, gdyby twórcy formatu
    Targa lepiej go przemyśleli).

    Program wciąż nie jest tak szybki, jak byśmy chcieli.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 cjpeg

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     20 marca 1998                 cjpeg(1)