Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    comm - porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

    comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

    Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.

    Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

    Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe
    dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.

    -1   wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)

    -2   wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)

    -3   wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)

    --check-order
       sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe
       wiersze mogą być poprawnie porównane

    --nocheck-order
       nie sprawdza poprawności posortowania wejścia

    --output-delimiter=CIĄG
       oddziela kolumny podanym CIĄGIEM

    -z, --zero-terminated
       kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

PRZYKŁADY

    comm -12 plik1 plik2
       Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.

    comm -3 plik1 plik2
       Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

AUTOR

    Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   comm   proszę   wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    join(1), uniq(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/comm>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) comm invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.