Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    join - łączy wiersze dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

    join [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

    Program wypisuje na standardowe wyjście wiersz, dla każdej pary wierszy wejściowych o
    identycznych polach połączeniowych. Domyślnym polem  połączeniowym  jest  pierwsze,
    oddzielone spacją.

    Gdy jako PLIK1 lub PLIK2 (nie oba) podano -, czyta standardowe wejście.

    -a NUMER-PLIKU
       wypisuje wiersze bez pary z pliku NUMER-PLIKU, który wynosi 1 lub 2 odpowiednio dla
       PLIKU1 lub PLIKU2

    -e PUSTE
       zamienia brakujące pola wejściowe łańcuchem PUSTE

    -i, --ignore-case
       ignoruje różnice między małymi i wielkimi literami podczas porównywania pól

    -j POLE
       równoważne -1 POLE -2 POLE

    -o FORMAT
       zachowuje FORMAT podczas tworzenia wiersza wyjściowego

    -t ZNAK
       używa ZNAKU jako separatora pól wejścia i wyjścia

    -v NUMER-PLIKU
       jak -a NUMER-PLIKU, ale bez wypisywania połączonych wierszy wyjściowych

    -1 POLE
       łączy pliki na tym POLU pierwszego pliku

    -2 POLE
       łączy pliki na tym POLU drugiego pliku

    --check-order
       sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe
       wiersze mogą być poprawnie porównane

    --nocheck-order
       nie sprawdza poprawności posortowania wejścia

    --header
       traktuje pierwsze wiersze każdego pliku jako nagłówki pól, wyświetlając je bez
       próby ich sparowania

    -z, --zero-terminated
       kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Jeżeli nie podano opcji -t ZNAK, to spacje na początku wierszy oddzielają pola i są
    ignorowane, w przeciwnym wypadku pola są oddzielane przez ZNAK. POLE jest numerem pola
    liczonym od 1. FORMAT jest jedną lub większą liczbą specyfikacji, oddzielonych spacjami
    lub przecinkami, z których każda ma postać NUMER-PLIKU.POLE LUB 0. Domyślny FORMAT
    wypisuje pola połączeniowe, pozostałe pola z PLIKU1 oraz pozostałe pola z PLIKU2,
    wszystkie oddzielone ZNAKIEM. Jeśli FORMAT jest słowem kluczowym auto, to pierwszy wiersz
    każdego pliku określa liczbę pól wypisywanych w każdym wierszu.

    Ważne: PLIK1 i PLIK2 muszą być posortowane w polu połączeniowym. Na przykład, jeżeli join
    został uruchomiony bez opcji powinno się wykonać przedtem sort -k 1b,1 , a jeśli sort
    został uruchomiony bez opcji, powinno się użyć join -t " ". Proszę zauważyć, że porównania
    przestrzegają  reguł określonych przez zmienną LC_COLLATE. Jeśli wejście nie jest
    posortowane i część wierszy nie może zostać połączona, wypisywane jest ostrzeżenie.

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Haertela.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w   tłumaczeniu   join   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    comm(1), uniq(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/join>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) join invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.