Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA

    ipcs [opcje]

OPIS

    ipcs pokazuje informacje o urządzeniach komunikacji międzyprocesowej do których wywołujący
    proces ma dostęp do odczytu. Domyślnie pokazuje informacje o trzech zasobach: segmentach
    pamięci dzielonej, kolejkach wiadomości i tablicach semaforów.

OPCJE

    -i, --id id
       Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę opcję należy użyć
       razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

  Opcje zasobów
    -m, --shmems
       Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.

    -q, --queues
       Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.

    -s, --semaphores
       Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.

    -a, --all
       Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

  Formaty wyjściowe
    Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko ostatnia.

    -c, --creator
       Pokazuje twórcę i właściciela.

    -l, --limits
       Pokazuje limity zasobów.

    -p, --pid
       Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.

    -t, --time
       Informacja o czasie zapisu. Czas ostatniej operacji kontroli która zmieniła
       uprawnienia dostępu do wszystkich rzeczy, czas ostatniej operacji msgsnd() i
       msgrcv() na kolejkach wiadomości, czas ostatnich operacji shmat() i shmdt() na
       pamięci dzielonej i czas ostatniej operacji semop() na semaforach.

    -u, --summary
       Pokazuje podsumowanie statusu.

  Reprezentacja
    Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).

    -b, --bytes
       Wypisuje rozmiar w bajtach.

    --human
       Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

ZOBACZ TAKŻE

    ipcrm(1),  ipcmk(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2),
    shmget(2)

ZGODNE Z

    Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja
    linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje
    -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR

    Krishna Balasubramanian ⟨balasub@cis.ohio-state.edu

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie ipcs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.