Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    nice - uruchamia program ze zmodyfikowanym priorytetem planisty

SKŁADNIA

    nice [OPCJA] [POLECENIE [ARGUMENT]...]

OPIS

    Uruchamia POLECENIE ze zmodyfikowanym priorytetem, co wpływa na priorytet przydzielenia
    czasu procesora. Bez podania POLECENIA wyświetla bieżący priorytet. Wartości priorytetu
    mogą wynosić od -20 (najwyższy priorytet dla procesu) do 19 (najniższy priorytet dla
    procesu).

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -n, --adjustment=N
       dodaje liczbę całkowitą N do priorytetu (domyślnie 10)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję nice, która z reguły
    przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją
    używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać
    opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env nice ....

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia   błędów   w   tłumaczeniu   nice   proszę   wysyłać  na  adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    nice(2), renice(1)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nice>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nice invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Wojtek  Kotwica  (PTM)  <wkotwica@post.pl>  i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.25
    oryginału.