Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int link(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    link tworzy nowe dowiązanie (nazywane też dowiązaniem twardym) do istniejącego pliku.

    Jeśli plik newpath już istnieje, to nie będzie nadpisany.

    Ta nowa nazwa może być używana dokłądnie tak samo jak stara w dowolnychoperacjach; obie
    nazwy odnoszą się do tego samego pliku (i w związku z tym mają te same prawa i
    właścicielstwo). Nie można też powiedzieć, która nazwa jest `oryginalna'.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EXDEV oldpath i newpath nie leżą na tym samym systemie plików.

    EPERM system plików zawierający oldpath i newpath nie obsługuje tworzenia twardych
       dowiązań.

    EFAULT oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użyrkownika przestrzeń adresową.

    EACCES Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla efekywnego UID
       procesu, lub jeden z katalogów w oldpath lub newpath nie daje  uprawnień
       przeszukiwania (wykonania).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath było zbyt długie.

    ENOENT Składnik katalogu w oldpath  lub  newpath nie istnieje, lub jest wiszącym
       dowiązaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Składnik oldpath lub newpath używany jako katalog nie jest w rzeczywistości
       katalogiem.

    ENOMEM Brak dostępnej pamięci jądra.

    EROFS Plik leży na systemie plików tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath już istnieje.

    EMLINK Plik wskazywany przez oldpath ma już maksymalną ilość dowiązań.

    ELOOP Podczas  rozwiązywania  oldpath  lub  newpath napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENOSPC Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na nowy wpis w katalogu.

    EPERM oldpath jest katalogiem.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI

    Twarde dowiązania, tworzone z pomocą link, nie mogą wykraczać poza jeden system plików. W
    takich sytuacjach można użyć funkcji symlink.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ENOLINK i EMULTIHOP;
    POSIX.1 nie dokumentuje ELOOP. X/OPEN nie dokumentuje EFAULT, ENOMEM ani EIO.

USTERKI

    Na systemach NFS, wartość zwracana może być nieprawidłowa w wypadku gdy serwer NFS
    dokonuje tworzenia dowiązania i umiera przed zakomunikowaniem tego faktu. Można użyć
    stat(2) aby dowiedzieć się czy dowiązanie zostało utworzone.

ZOBACZ TAKŻE

    symlink(2), unlink(2), rename(2), open(2), stat(2), ln(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 link

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.