Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atan(double x);
    float atanf(float x);
    long double atanl( long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    atanf(), atanl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te obliczają podstawową wartość arcus tangensa z x, to znaczy liczbę, której
    tangens wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa
    argumentu x w radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi/2, pi/2].

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +pi/2 (-pi/2).

BŁĘDY

    Nie występują.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │atan(), atanf(), atanl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan2(3), carg(3), catan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ATAN(3)