Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwóch zmiennych

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atan2(double y, double x);
    float atan2f(float y, float x);
    long double atan2l(long double y, long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    atan2f(), atan2l():
       _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
         || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
         || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te obliczają podstawową wartość arcus tangensa z y/x, używając znaków obu
    argumentów do wyznaczenia ćwiartki, do której należy wynik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają podstawową wartość arcus tangensa z y/x w
    radianach; wartość zwracana jest z zakresu [-pi, pi].

    Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest mniejsze od 0, to zwracane jest +pi (-pi).

    Jeśli y wynosi +0 (-0) i x jest większe od 0, to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli y jest mniejsze od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest -pi/2.

    Jeśli y jest większe od 0 i x jest równe +0 lub -0, to zwracane jest pi/2.

    Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi -0, to zwracane jest +pi (-pi).

    Jeśli y wynosi +0 (-0) i x wynosi +0, to zwracane jest +0 (-0).

    Jeżeli  y  jest  wartością  skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x jest ujemną
    nieskończonością, to zwracane jest +pi (-pi).

    Jeżeli y jest wartością skończoną większą (mniejszą) niż 0 i x  jest  dodatnią
    nieskończonością, to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest wartością skończoną, to
    zwracane jest pi/2 (-pi/2).

    Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest  równe  ujemnej
    nieskończoności, to zwracane jest +3*pi/4 (-3*pi/4).

    Jeśli y jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności i x jest równe dodatniej
    nieskończoności, to zwracane jest +pi/4 (-pi/4).

BŁĘDY

    Nie występują.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │atan2(), atan2f(), atan2l() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan(3), carg(3), cos(3), sin(3), tan(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ATAN2(3)