Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

    ttyS[0-3] są urządzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.

    Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # adres bazowy 0x3f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # adres bazowy 0x2f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # adres bazowy 0x3e8
       mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # adres bazowy 0x2e8
       chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

    /dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), mknod(1), tty(4), agetty(8), mingetty(8), setserial(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM)
    <alder@civic.amg.net.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.