Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    vcs, vcsa - pamięć konsoli wirtualnej

OPIS

    /dev/vcs0 jest urządzeniem znakowym o numerze głównym 7 i numerze pobocznym 0, najczęściej
    z prawami dostępu 0644 i właścicielem root.tty. Odnosi się do pamięci obecnie widocznego
    terminala wirtualnej konsoli.

    /dev/vcs[1-63] to urządzenia znakowe terminali wirtualnych konsoli, mające numer główny 7
    i numery poboczne od 1 do 63, najczęściej z prawami dostępu 0644 i będące własnością
    root.tty.  /dev/vcsa[0-63]  są  tym samym, ale używają liczb typu unsigned short
    zawierających atrybuty oraz poprzedzonych czterema bajtami, zwracającymi rozmiary ekranu i
    pozycję kursora: wiersze, kolumny, x, y. (x = y = 0 w lewym górnym rogu ekranu).

    Kiedy ładowana jest czcionka 512-znakowa, pozycję dziewiątego bitu można pobrać za pomocą
    operacji ioctl(2) VT_GETHIFONTMASK (dostępnej od wersji 2.6.18 jądra Linuksa) zastosowanej
    na /dev/tty[1-63]. Wartość zwracana jest we wskaźniku do typu unsigned short przekazywanym
    jako trzeci argument wywołania systemowego ioctl(2).

    Opisywane urządzenia zastępują operacje ioctl(2) zrzucające zawartość ekranu z console(4),
    więc administrator systemu może kontrolować uprawnienia przy użyciu praw dostępu do
    plików.

    Urządzenia dla pierwszych ośmiu konsoli wirtualnych można stworzyć poleceniami:

      for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
        mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
        mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
      done
      chown root:tty /dev/vcs*

    Nie są wspierane żadne odwołania ioctl(2).

PLIKI

    /dev/vcs[0-63]
    /dev/vcsa[0-63]

WERSJE

    Wprowadzone wraz z wersją 1.1.92 jądra Linuksa.

PRZYKŁAD

    Zrzut ekranu na vt3 można wykonać przez przełączenie na vt1 i wpisanie

      cat /dev/vcs3 >foo

    Proszę zauważyć, że wynik nie będzie zawierał znaków nowego wiersza, więc konieczne może
    być pewne zmodyfikowanie go np.

      fold -w 81 /dev/vcs3 | lpr

    lub (ohyda)

      xetterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1

    Urządzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu Braille'a.

    Poniższy program wyświetla aktualne atrybuty znaków i ekranu w miejscu kursora na drugiej
    wirtualnej konsoli, a następnie zmienia tam kolor tła:

    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <linux/vt.h>

    int
    main(void)
    {
      int fd;
      char *device = "/dev/vcsa2";
      char *console = "/dev/tty2";
      struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
      unsigned short s;
      unsigned short mask;
      unsigned char ch, attrib;

      fd = open(console, O_RDWR);
      if (fd < 0) {
        perror(console);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) {
        perror("VT_GETHIFONTMASK");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      (void) close(fd);
      fd = open(device, O_RDWR);
      if (fd < 0) {
        perror(device);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      (void) read(fd, &scrn, 4);
      (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
      (void) read(fd, &s, 2);
      ch = s & 0xff;
      if (attrib & mask)
        ch |= 0x100;
      attrib = ((s & ~mask) >> 8);
      printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
      attrib ^= 0x10;
      (void) lseek(fd, -1, 1);
      (void) write(fd, &attrib, 1);
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    console(4), tty(4), ttyS(4), gpm(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM)
    <alder@amg.net.pl>,   Robert   Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.