Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    fsck.minix - sprawdza spójność systemu plików Minix

SKŁADNIA

    fsck.minix [opcje] urządzenie

OPIS

    fsck.minix - sprawdza spójność linuksowego systemu plików MINIX.

    Program zakłada, że system plików jest unieruchomiony (nie pracuje). fsck.minix nie
    powinien być stosowany na zamontowanym urządzeniu, chyba że jest się pewnym, że nikt nań
    nie zapisuje. Proszę pamiętać, że jądro może zapisywać na urządzeniu gdy poszukuje plików.

    Urządzenie podane jest zwykle z poniższej postaci:

       /dev/hda[1–63]  IDE dysk 1
       /dev/hdb[1–63]  IDE dysk 2
       /dev/sda[1–15]  SCSI dysk 1
       /dev/sdb[1–15]  SCSI dysk 2

    Jeżeli system plików został zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix wyświetli "FILE
    SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKÓW SIĘ ZMIENIŁ) i wykona trzykrotnie sync(2) przed
    zakończeniem pracy. Nie ma potrzeby przeładowywania systemu po sprawdzeniu.

OSTRZEŻENIE

    fsck.minix nie powinien być stosowany na zamontowanych systemach plików. Posługiwanie się
    fsck.minix na zamontowanym systemie plików jest bardzo niebezpieczne. Istnieje możliwość,
    że usunięte pliki są wciąż używane, z tego powodu może poważnie uszkodzić doskonale
    poprawny system plików! Jeżeli istnieje  konieczność  uruchomienia  fsck.minix  na
    zamontowanym systemie plików (tj. w katalogu głównym (korzeniu) systemu plikowego), proszę
    się upewnić, że na dysk nic nie jest zapisywane i nie ma żadnych "uśpionych" ("zombies")
    plików oczekujących na usunięcie.

OPCJE

    -l, --list
       Pokazuje wszystkie nazwy plików.

    -r, --repair
       Wykonuje naprawy interaktywnie.

    -a, --auto
       Wykonuje naprawy automatycznie. Opcja ta implikuje -r i służy do udzielania
       domyślnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę zauważyć, że może to być
       niezwykle niebezpieczne w przypadku poważnego uszkodzenia systemu plików.

    -v, --verbose
       Więcej szczegółów.

    -s, --super
       Wyświetla informację o super-bloku.

    -m, --uncleared
       Aktywuje ostrzeżenia "mode not cleared" w stylu MINIX.

    -f, --force
       Wymusza kontrolę systemu plików, nawet jeśli system plików został oznakowany jako
       poprawny. Znakowanie to wykonywane jest przez jądro gdy system plików jest
       odmontowywany.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

DIAGNOSTYKA

    Występuje wiele komunikatów diagnostycznych. Wymienione poniżej są najczęściej spotykanymi
    podczas zwykłego użytkowania.

    Jeżeli urządzenie nie istnieje, fsck.minix wyświetli "unable to read super block" (nie
    można odczytać super-bloku). Jeśli urządzenie istnieje, ale nie jest miniksowym systemem
    plików, fsck.minix wyświetli "bad magic number in super-block" (błędna liczba magiczna w
    super-bloku).

KODY ZAKOŃCZENIA

    Kod zakończenia zwracany przez fsck.minix jest sumą poniższych:

       0   Bez błędów
       3   Poprawiono błędy systemu plików, jeśli system plików był zamontowany, to
           system powinien zostać ponownie uruchomiony.
       4   Błędy systemu plików pozostały niepoprawione
       7   Kombinacja kodów zakończenia 3 i 4.
       8   Błąd działania
       16   Błąd użycia (składni)

AUTORZY

    Linus Torvalds ⟨torvalds@cs.helsinki.fi⟩
    Wartości kodów błędów: Rik Faith ⟨faith@cs.unc.edu⟩
    Dodana obsługa flagi poprawności systemu plików: Dr. Wettstein ⟨greg%wind.uucp@plains.
    nodak.edu⟩.
    Dodana kontrola dla uniknięcia fsck na zamontowanym systemie plików: Daniel Quinlan
    ⟨quinlan@yggdrasil.com⟩.
    Obsługa systemu plików Minix v2: Andreas Schwab ⟨schwab@issan.informatik.uni-dortmund.de⟩,
    zaktualizowana przez: Nicolai Langfeldt ⟨janl@math.uio.no⟩.
    Ładna przenośności: Russell King ⟨rmk@ecs.soton.ac.uk⟩.

ZOBACZ TAKŻE

    fsck(8), fsck.ext2(8), mkfs(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext2(8), reboot(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie fsck.minix jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra
    Linux ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.