Provided by: manpages-pl_0.7-1_all bug

NAZWA

    mkswap - konfiguruje linuksowy obszar wymiany

SKŁADNIA

    mkswap [opcje] urządzenie [rozmiar]

OPIS

    mkswap konfiguruje linuksowy obszar wymiany na urządzeniu lub w pliku.

    Argument urządzenie zwykle jest partycją dyskową (czymś w stylu /dev/sdb7), lecz może być
    również plikiem. Jądro Linux nie zważa na identyfikatory partycji, lecz wiele skryptów
    instalacyjnych zakłada, że partycje typu (szesnastkowo) 82 (LINUX_SWAP) są partycjami
    wymiany. (Uwaga: Solaris również używa tego typu. Proszę uważać, aby nie zniszczyć swoich
    partycji solarisowych.)

    Parametr rozmiar jest niepotrzebny, lecz został zachowany w celu zgodności wstecznej.
    Określa on potrzebny rozmiar wymiany w blokach 1024-bajtowych. mkswap w przypadku
    pominięcia tego parametru używa całej partycji lub całego pliku. Podawanie tego parametru
    jest niemądre – literówka może zniszczyć dysk.

    Po utworzeniu obszaru wymiany, konieczne jest użycie polecenia swapon, aby go aktywować.
    Obszary wymiany są zwykle uwzględniane w /etc/fstab, więc mogą być włączane do użytku
    podczas rozruchu poleceniem swapon -a w jakimś skrypcie startowym.

OSTRZEŻENIE

    Nagłówek obszaru wymiany nie używa pierwszego bloku. Może znajdować się tam program
    rozruchowy  lub etykieta partycji, ale nie jest to polecane ustawienie. Zalecaną
    konfiguracją linuksowej przestrzeni wymiany jest użycie oddzielnej partycji.

    mkswap, podobnie jak wiele innych narzędzi mkfs usuwa pierwszy blok partycji aby ukryć
    istniejący wcześniej system plików.

    mkswap odmówi jednak usunięcia pierwszego bloku urządzenia na urządzeniu z etykietą dysku
    (SUN, BSD, ... - nie mylić z etykietą partycji).

OPCJE

    -c, --check
       Sprawdza urządzenie (jeśli jest ono blokowe) w poszukiwaniu uszkodzonych bloków
       przed utworzeniem obszaru wymiany. Jeśli jakieś zostaną znalezione, to ich liczba
       zostanie wypisana.

    -f, --force
       Wymusza działanie, nawet jeśli polecenie jest idiotyczne. Umożliwia to utworzenie
       obszaru wymiany większego niż plik lub partycja, na którym się ono znajduje.

       Poza tym, bez tej opcji mkswap odmówi usunięcia pierwszego bloku urządzenia na
       urządzeniu z etykietą dysku (SUN, BSD, ... - nie mylić z etykietą partycji).

    -L, --label etykieta
       Określa etykietę urządzenia, pozwalając wykonać swapon podając etykietę.

    -p, --pagesize rozmiar
       Określa rozmiar (w bajtach) używanej strony. Podanie tej opcji jest zwykle
       niepotrzebne - mkswap odczyta odpowiedni rozmiar z jądra.

    -U, --uuid UUID
       Podaje UUID do użycia. Domyślnie, UUID jest generowany.

    -v, --swapversion 1
       Podaje wersję przestrzeni wymiany. Opcja ta jest obecnie bezużyteczna, jako że
       stara opcja -v 0 stała się przestarzała i obecnie obsługiwana jest wyłącznie -v 1.
       Jądro nie obsługuje przestrzeni wymiany w formacie v0 od wersji 2.5.22 (czerwiec
       2002). Nowa wersja v1 jest obsługiwana od jądra 2.1.117 (sierpień 1998).

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.

UWAGI

    Maksymalny użyteczny rozmiar obszaru wymiany zależy od architektury i wersji jądra.

    Maksymalną liczbą stron możliwych do zaadresowania przez nagłówek obszaru wymiany jest
    4294967295 (UINT_MAX). Pozostała przestrzeń urządzenia wymiany jest ignorowana.

    Aktualnie, Linux pozwala na 32 przestrzenie wymiany. Używane obszary można zobaczyć w
    pliku /proc/swaps.

    mkswap odmówi działania w przypadku przestrzeni wymiany mniejszych niż 10 stron.

    Jeśli używany rozmiar strony jest nieznany, można go znaleźć za pomocą "cat /proc/cpuinfo"
    (lub nie – zawartość tego pliku zależy od architektury i wersji jądra).

    Aby skonfigurować plik wymiany, konieczne jest utworzenie tego pliku przed zainicjowaniem
    przy użyciu mkswap, np. korzystając z polecenia w stylu

       # fallocate --length 8GiB swapfile

    Proszę zauważyć, że plik wymiany nie może zawierać dziur. Nie można skorzystać z cp(1) do
    utworzenia  tego  pliku.  Nie  można również użyć fallocate(1) w systemach plików
    obsługujących wstępną alokację plików, takich jak XFS lub ext4, ani w  systemach
    korzystających z kopiowania przy zapisie, takich jak btrfs. W takich przypadkach zaleca
    się skorzystanie z dd(1) i /dev/zero. Proszę przeczytać uwagi z swapon(8) przed dodaniem
    pliku wymiany w systemie plików korzystającym z kopiowania przy zapisie.

ŚRODOWISKO

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid.

ZOBACZ TAKŻE

    fdisk(8), swapon(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie  mkswap  jest  częścią  pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.