Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mkfs - buduje linuksowy system plików

SKŁADNIA

    mkfs [opcje] [-t typ] [opcje-systemu-plików] urządzenie [rozmiar]

OPIS

    Ten interfejs do mkfs jest przestarzały. Proszę korzystać z narzędzia mkfs odpowiedniego
    dla danego systemu plików: mkfs.<typ>

    mkfs służy do budowania linuksowego systemu plików na zadanym urządzeniu, zwykle partycji
    dysku twardego. Argument urządzenie jest albo nazwą urządzenia (np. /dev/hda1, /dev/sdb2)
    lub zwykłym plikiem, który powinien zawierać system plików. Argument rozmiar jest liczbą
    bloków, jakie zostaną użyte do zadanego systemu plików.

    mkfs zwraca kod zakończenia równy 0 w przypadku powodzenia i 1 przy porażce.

    W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem do różnych poleceń budujących systemy
    plików (mkfs.typ-systemu-plików) dostępnych w Linuksie. Polecenie budowanie odpowiednie
    dla danego typu systemu plikowego wyszukiwane jest tylko w zmiennej środowiskowej PATH.
    Proszę przeglądnąć strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych systemów
    plików, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

    -t, --type typ
       Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany jest domyślny
       (obecnie ext2).

    opcje-systemu-plików
       Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają zostać przekazane do
       faktycznego polecenia tworzenia systemu plików.

    -V, --verbose
       Wyświetla w trybie szczegółowym, włącznie ze wszystkimi opcjami specyficznymi dla
       danego systemu plików, jakie są wykonywane. Podanie tej opcji więcej niż raz,
       zapobiega wykonywaniu jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego systemu
       plików. Jest to przydatne tylko do testowania.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i wychodzi (Opcja -V wyświetli informacje o wersji
       tylko gdy jest jedynym parametrem, w przeciwnym wypadku zachowa się jak --verbose).

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

BŁĘDY

    Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z opcjami specyficznymi dla
    systemu plików. Niektóre z programów tworzących  systemy  plików  nie  rozpoznają
    automatycznie wielkości urządzania i wymagają podania parametru rozmiar.

AUTORZY

    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji Remy'ego Carda do
    systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE

    fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8),
    mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie  mkfs  jest  częścią  pakietu  util-linux  i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  2.28
    oryginału.