Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS,
    minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs,

OPIS

    Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc,  w  pliku
    /proc/filesystems można znaleźć listę systemów plików obsługiwanych w danej chwili przez
    jądro (więcej informacji w podręczniku proc(5)). Jeśli potrzebny jest któryś z aktualnie
    nieobsługiwanych  systemów  plików, należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie
    skompilować jądro.

    Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować; patrz mount(8).

    Poniżej przedstawiono krótki opis dostępnych lub dostępnych historycznie dla jądra Linux
    systemów  plików. Wyczerpujący opis wszystkich opcji i ograniczeń znajduje się w
    dokumentacji jądra.

    ext    jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików minix.  Został całkowicie
         zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego systemu plików (ext2) i ostatecznie
         usunięty z jądra (w 2.1.21).

    ext2   jest dyskowym systemem plików o wysokiej wydajności używanym przez Linuksa
         zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników wymiennych. Drugi rozszerzony
         system plików został zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu
         plików (ext). Zob. ext2(5).

    ext3   jest wersją systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie się pomiędzy
         systemami plików ext2 i ext3 jest niezmiernie łatwe. Zob. ext3(5).

    ext4   jest zbiorem aktualizacji do ext3  znacząco  poprawiającym  wydajność  i
         niezawodność, a także podnoszącym limity liczby i rozmiaru plików i katalogów.
         Zob. ext4(5).

    hpfs   jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest w
         Linuksie dostępny tylko do odczytu z powodu braku dokumentacji.

    iso9660  to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.

         High Sierra
            Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO 9660 dla systemów
            plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi
            systemu plików iso9660 w Linuksie.

         Rock Ridge
            Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez
            Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dokładniejszego
            opisania plików w systemie iso9660 komputerowi uniksowemu i dostarczają
            informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX
            oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi
            systemu plików iso9660 w Linuksie.

    JFS    jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez IBM, obsługiwany przez
         jądro Linuksa od wersji 2.4.24.

    minix   jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy
         system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć,
         między innymiograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików oraz
         pojedyncze znaczniki czasu. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.

    msdos   jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2.
         Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna
         kropka i 3 znaki rozszerzenia.

    ncpfs   to sieciowy system plików obsługujący protokół NCP używany przez Novell NetWare.

         By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć można pod
         ⟨ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs⟩.

    nfs    to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na
         odległych komputerach.

    ntfs   zastępuje system plików FAT (VFAT, FAT32) systemu Microsof Windows. Zawiera
         ulepszenia  związane  z niezawodnością, wydajnością i użyciem przestrzeni
         dyskowej, ponadto obsługuje uprawnienia (ACL-e), dzienniki, szyfrowanie itp.

    proc   jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra,
         zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie
         zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).

    Reiserfs jest to system plików z dziennikiem, zaprojektowany przez Hansa Reisera,
         obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.1.

    smb    to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany przez Windows for
         Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager.

         By używać systemu plików smb potrzebny jest specjalny program do montowania,
         który znaleźć można w pakiecie ksmbfs, dostępnym pod ⟨ftp://sunsite.unc.edu/pub
         /Linux/system/Filesystems/smbfs⟩.

    sysv   jest implementacją systemów plików SystemV/Coherent dla Linux. Implementuje on
         wszystkie systemy plików Xenix, SystemV/386 oraz Coherent.

    umsdos  to rozszerzony system plików DOS-u używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości
         takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki
         specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOS-u, bez
         poświęcania zgodności z DOS-em.

    vfat   to rozszerzony system plików DOS używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT.
         vfat dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.

    XFS    jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez SGI, obsługiwany przez
         jądro Linuksa od wersji 2.4.20.

    xiafs   został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny system plików
         poprzez  rozszerzenie  kodu systemu plików Minix. Dostarcza podstawowych,
         najczęściej wymaganych funkcjonalności bez zbędnej złożoności. System plików
         xiafs nie jest już aktywnie rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w
         2.1.21.

ZOBACZ TAKŻE

    ext2(5), ext3(5), ext4(5), proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.