Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    stap-merge - agregátor logů "bulk" režimu

POUŽITÍ

    stap-merge [ OPTIONS ] [ INPUT FILENAMES ]

DESCRIPTION

    Progaram stap-merge je užitečný byl-li stap spuštěn s přepínačem -b. V tom případě došlo k
    vygenerování obecně většího množství logů (pro každou CPU jeden) a program stap-merge je
    umí agregovat do jednoho společného logu.

VOLBY

    Progaram stap-merge podporuje následující volby:

    -v   Upovídaný režim. Zobrazuje tři sloupce doplňujících informací:

       [číslocpu,pořadovéčíslodat,délkudat]

    -o VÝSTUPNÍ SOUBOR

       Určuje výstupní soubor. Pokud není nastaven, bude stap-merge posílat data na
       standardní výstup.

PŘÍKLADY

       $ stap -v -b -e 'probe syscall.open { printf("%s(%d) open\n",
       execname(), pid()) }'

    Výsledkem by mělo být několik souborů stpd_cpu očíslovaných podle CPU ze které data
    pocházejí.

       $ stap-merge -v stpd_cpu0 stpd_cpu1

    Spuštění programu stap-merge ve stejném adresáři, ve kterém byl spuštěn výše uvedený stap
    skript způsobí, že na standardní výstup bude předána setříděná posloupnost záznamů
    agregovaná z logů pro jednotlivé CPU. Výstupní soubor lze nastavit pomocí -o.

SOUBORY

    Důležité soubory a jim příslušné umístění shrnuje manuálová stránka
       stappaths (7).

VIZ TÉŽ

    stapprobes(3stap),
    stappaths(7),
    staprun(8),
    stapvars(3stap),
    stapex(3stap),
    stap-server(8),
    gdb(1)

CHYBY

    Použijte  projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                                          STAP-MERGE(1)