Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    groupadd - Vytvoří skupinu

POUŽITÍ

    groupadd [-g GID [-o]] [-f] [-K KLÍČ=HODNOTA] skupina

POPIS

    Příkaz groupadd vytváří nové skupinové účty na základě zadaných hodnot a výchozích hodnot
    nastavených v systému. Nová skupina bude podle pořeby zařazena do příslušných systémových
    souborů.

VOLBY

    Příkaz groupadd akceptuje následující volby:

    -f   Tato volba způsobí, že v případě kolize se stávající skupinou se vrátí úspěšný
       návratový kód. Při použití s volbou -g, pokud již dané GID existuje, vybere se
       unikární GID automaticky, (tj. jako kdybyste -g nezadali).

    -g GID Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (s výjimkou volby
       -o). Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Jako výchozí hodnota se použije
       nejmenší ID větší než 999 a zároveň větší než ID všech ostatních skupin. Hodnoty
       mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty.

    -h, --help
       Zobrazí nápovědu a skončí.

    -K KLÍČ=HODNOTA
       Přepíše výchozí nastavení /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX apod.). Můžete zadat i
       více voleb najednou.

       Příklad: -K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

       Poznámka: -K GID_MIN=10,GID_MAX=499 zatím nefunguje.

    -o   Tato volba povolí přidání skupiny s neunikátním GID.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

    /etc/login.defs
       nastavení systému shadow

ZÁLUDNOSTI

    Názvy skupin musí začínat malým písmenem nebo podtržítkem a mohou obsahovat pouze malá
    písmena, čísla, podtržítka, pomlčky a závěrečný dolar. Vyjádřeno regulárním výrazem:
    [a-z_][a-z0-9_-]*[$]

    Délka názvu skupiny nesmí překročit 16 znaků.

    Jestliže již název skupiny existuje v externí databázi typu NIS, příkaz groupadd odmítne
    požadavek na vytvoření této skupiny.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupadd může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    3   chybný argument parametru

    4   GID není unikátní (pokud nepoužijete -o)

    9   název skupiny není unikátní

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupdel(8), groupmod(8), login.defs(5),
    useradd(8), userdel(8), usermod(8).