Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    groupmod - upraví skupinu

POUŽITÍ

    groupmod [-g gid [-o ]] [-n nové_jméno_skupiny] skupina

POPIS

    Příkaz groupmod upravuje soubory se systémovými účty tak, aby odpovídaly změnám zadaným na
    příkazové řádce.

VOLBY

    Příkaz groupmod akceptuje následující volby:

    -g gid Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (s výjimkou volby
       -o. Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle
       rezervovány pro systémové účty. U souborů, které měly skupinu nastavenu na staré
       GID, ji musíte přenastavit na nové GID ručně.

    -n nové_jméno_skupiny
       Jméno skupiny se změní ze skupina na nové_jméno_skupiny.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupmod může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    3   chybný argument parametru

    4   zadaná skupina neexistuje

    6   zadaná skupina neexistuje

    9   skupina je již používána

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupdel(8), useradd(8), userdel(8),
    usermod(8).