Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    groupdel - Smaže skupinu

POUŽITÍ

    groupdel skupina

POPIS

    Příkaz groupdel upraví soubory se systémovými účty tak, že smaže všechy záznamy, které se
    odkazují na skupinu. Daná skupina musí existovat.

    Abyste zajistili, že na souborových systémech nezůstanou soubory vlastněné mazanou
    skupinou, musíte je sami vyhledat a příslušně opravit.

ZÁLUDNOSTI

    Nelze odstranit primární skupinu uživatele. Nejprve musíte odstranit uživatele a pak
    teprve danou skupinu.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupdel může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    8   nelze odstranit primární skupinu uživatele

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupmod(8), useradd(8), userdel(8),
    usermod(8)