Provided by: dpkg-dev_1.17.5ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb - format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    The .deb format is the Debian binary package file format. It is understood since dpkg
    0.93.76, and is generated by default since dpkg 1.2.0 and 1.1.1elf (i386/ELF builds).

    Opisany tu format jest używany od wersji 0.93 Debiana; szczegóły starego formatu są
    opisane w dpkg-deb(5).

FORMAT

    Plik jest archiwum ar z magiczną wartością !<arch>. Obsługiwany jest jedynie ogólny format
    archiwum ar, bez rozszerzeń długich nazw plików, lecz z nazwami plików zawierającymi
    opcjonalny końcowy ukośnik, który ogranicza ich długość do 15 znaków (z dozwolonych 16).
    Rozmiary plików są ograniczone do 10 cyfr dziesiętnych ASCII, co daje około 9536.74 MiB na
    pliki będące częścią archiwum.

    Aktualnie dozwolone archiwa tar mogą mieć: format w starym stylu (v7), poprzedzający POSIX
    format ustar, podzbiór formatu GNU (jedynie długie ścieżki i długie nazwy dowiązań w nowym
    stylu, wspierane od dpkg 1.4.1.17), oraz zgodny z POSIX format ustar (długie nazwy
    wspierane od dpkg 1.15.0). Nieznane flagi typów tar są uważane za błąd.

    Pierwszy składnik nazywa się debian-binary i zawiera serię linii rozdzielonych znakami
    nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedną linię - numer wersji formatu, który - w
    czasie pisania tej strony podręcznika - wynosił 2.0. Programy obsługujące archiwa w nowym
    formacie powinny być gotowe na obsłużenie zmiany liczby pobocznej (po kropce) oraz na
    obecność nowych linii, które powinny ignorować.

    Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką), oznacza to, że
    wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z poprzednią wersją i program powinien
    się zatrzymać. Jeżeli się nie zatrzyma, to powinien kontynuować działanie aż do napotkania
    nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu), tak jak to opisano
    poniżej.

    Drugi wymagany składnik nazywa się control.tar.gz. Jest to spakowane archiwum tar
    zawierające informacje kontrolne pakietu, jako serię plików tekstowych, wśród których
    wymaganym plikiem jest control, zawierający podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar
    może zawierać opcjonalny wpis dotyczący bieżącego katalogu ".".

    Trzeci i ostatni wymagany składnik nazywa się data.tar. Zawiera system plików w postaci
    archiwum tar, niespakowanego (wspierane od dpkg 1.10.24) lub spakowanego programem gzip (z
    rozszerzeniem .gz), xz (z rozszerzeniem .xz, obsługiwane od dpkg 1.15.6), bzip2 (z
    rozszerzeniem .bz2, obsługiwane od dpkg 1.10.24) lub lzma (z rozszerzeniem .lzma,
    obsługiwane od dpkg 1.13.25).

    These members must occur in this exact order. Current implementations should ignore any
    additional members after data.tar. Further members may be defined in the future, and (if
    possible) will be placed after these three. Any additional members that may need to be
    inserted after debian-binary and before control.tar.gz or data.tar and which should be
    safely ignored by older programs, will have names starting with an underscore, `_'.

    Te nowe składniki, które nie będą mogły zostać zignorowane, zostaną umieszczone przed
    data.tar, a ich nazwy będą się zaczynać od znaku innego niż podkreślenie, lub (co jest
    bardziej prawdopodobne) spowodują zwiększenie głównej (major) wersji formatu pliku deb.

ZOBACZ TAKŻE

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012