Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    kill - bir sürece sinyal gönderir

KULLANIM

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill (pid_t pid, int sig);

AÇIKLAMA

    kill  sistem  çağrısı  bir sürece veya bir süreç grubuna bir sinyal göndermekte
    kullanılabilir.

    pid pozitif olduğunda, pid sürecine sig sinyali gönderilir.

    pid sıfırsa, o anki sürecin süreç grubundaki her sürece sig sinyali gönderilir.

    pid -1 ise, 1 numaralı süreç (init) haricindeki her sürece sig sinyali gönderilir (Aşağıda
    bahsedilen durum dışında).

    pid -1'den küçükse, -pid süreç grubundaki her sürece sig sinyali gönderilir.

    sig sıfırsa, sinyal gönderilmez, bunun yerine hata denetimi yapılır.

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Başarı durumunda sıfır döner. Hata oluşursa -1 döner ve hata errno değişkenine atanır.

HATALAR

    EINVAL Geçersiz bir sinyal belirtilmiş.

    ESRCH Süreç kimliği (pid) ya da süreç grubu mevcut değil. Burada bir süreç zombi
       olabilir, bir süreç sonlandırma almış ancak henüz wait()lenmiş olabilir.

    EPERM Süreç, alıcı süreçlere sinyal göndermek için yeterli izinlere sahip değil. Bir
       sürecin sinyal göndermek için yeterli izinlere sahip olması için ya onun root
       yetkilerine sahip olması ya da gönderici sürecin gerçek ya da etkin kullanıcı
       kimliğinin alıcı sürecin gerçek ya da kayıtlı kullanıcı kimliği ile aynı olması
       gerekir. SIGCONT durumunda, gönderici ve alıcı sürecin aynı oturumun üyesi olması
       yeterlidir.

NOTLAR

    1 numaralı görev olan init sürecine bir sinyal yakalayıcıya sahip olmadığı için bir sinyal
    göndermek mümkün değildir. Bu, kazaen sistemin çökertilmemesini garanti etmek için böyle
    yapılmıştır.

    POSIX 1003.1-2001, o anki sürecin sinyal gönderebildiği tüm süreçlere (bazı oluşum tanımlı
    sistem süreçleri hariç) sig sinyalinin kill(-1,sig) ile gönderilmesini gerektirir. Linux
    bir  sürecin kendi kendini sinyalleyebilmesini mümkün kılar ancak, Linux üzerinde
    kill(-1,sig) çağrısı sürecin kendisini sinyallemez.

LINUX TARİHÇESİ

    Farklı çekirdek sürümleriyle, Linux, başka bir sürece sinyal gönderecek yetkisiz bir
    sürece gereken izinler için farklı kurallar getirmiştir. 1.0 dan 1.2.2'ye kadar sürümlü
    çekirdeklerde, göndericinin etkin kullanıcı kimliği alıcınınkiyle ya da göndericinin
    gerçek kullanıcı kimliği alıcınınkiyle eşleşmeliydi. 1.2.3 den 1.3.77'ye kadar sürümlü
    çekirdeklerde, göndericinin etkin kullanıcı kimliği alıcının gerçek ya da etkin kullanıcı
    kimliği  ile  eşleşmeliydi. 1.3.78 sürümünden itibaren çekirdek sürümlerinde POSIX
    1003.1-2001 uyumlu kurallar geçerlidir.

UYUMLULUK

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

İLGİLİ BELGELER

    exit(2), exit(3), signal(2), signal(7).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003